Tid:
16 august 2018 13:00 - 15:00
Sted:
Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Adresse:
Teaterplassen 2, Arendal

Hvordan opplever fedre sin rolle i familien… og i hvilken grad opplever de at tjenesteapparatet er relevant for dem?

Begge foreldrene er like viktige for barn. Et samlet forskningsmiljø er enig om at foreldre – både fedre og mødre – er sentrale for barnets utvikling. På hjemmebane er arbeidsfordelingen mellom mor og far stadig mer likestilt, og i samspillet med barna inntar mange foreldre komplementære roller. Det finnes ingen fasit i foreldreskap.

Så hva tenker fedre i Norge om sitt foreldreskap? Vurderer fedre seg som like viktige i barnas liv som mødrene- og er mødrene enige i dette? Bufdir legger frem en ny foreldrerolleundersøkelse og inviterer til ulike innledninger med vekt på fedrerollen med påfølgende debatt.

Innledninger

  • Tore Sagen, skuespiller, komiker og en del av Radioresepsjonen
  • Vetle Lid-Larssen, forfatter og spaltist
  • Helene Uri, forfatterspråkforsker og professor
  • Peder Kjøs, psykolog og spaltist
  • Mari Trommald, direktør Bufdir

Debatt i Oppvekstsofaen:

  • Linda Hofstad Helleland, barne- og likestillingsminister             
  • Dora Thorhallsdottir, standupkomiker og familieterapeut
  • Thorgeir Kolshus, sosialantropolog og spaltist 
  • Mahmoud Farahmand, debattant
  • Thomas Skjøthaug, psykologspesialist

Les mer om arrangementet på

Publisert 06. juli 2018.
Oppdatert 06. juli 2018.