Tid:
15 august 2018 15:30 - 17:30
Sted:
Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Adresse:
Teaterplassen 2, Arendal

Et samlet forskningsmiljø på oppvekstfeltet er enig om at foreldre – både fedre og mødre – er viktige for barnets utvikling. Så hvordan involveres fedre i barnevernssaker? Har barnevernstjenestene for lave forventninger til den forelderen som ikke har omsorgen og hvordan kan familieråd sørge for at begge foreldrene lettere kan være en ressurs for barna?

Bufdir legger frem nye undersøkelser om hvordan barnevernstjenestene jobber for å involvere begge foreldrene i barnevernssaker som omhandler deres egne barn.

I Oppvekstsofaen samtaler

  • Tore Strømøy (journalist og programleder)
  • Anita Storhaug (NTNU)
  • Athar Ali (leder i Norsk Innvandrerforum)
  • Are Saastad (Reform – ressurssenter for menn)
  • Ellen Mossige Martinsen (Færder kommune)
  • Mari Trommald (Bufdir)

Les mer om arrangementet på

Publisert 06. juli 2018.
Oppdatert 06. juli 2018.