Tid:
29 november 2017 08:30 - 17:00
Sted:
Oslo kongressenter
Adresse:
Youngs gate 21, Oslo

Hvert år flytter om lag 1000 nye barn til et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det største barneverntiltaket i Norge.

Samfunnsendringer og ny kunnskap krever nye løsninger i fosterhjemsomsorgen.

På konferansen kommer nasjonale og internasjonale forskere og utøvere i praksis for å gi oss ny kunnskap om hvem fosterbarna er, og hvordan fosterhjemsomsorgen må møte nødvendige endringer.

Du vil også få innsikt i forskningen rundt og erfaringene med to ulike veiledningsprogrammer for fosterhjem.

Program

Se programmet for hele dagen.

Påmelding

Vi har hatt stor pågang og fått mulighet til å åpne for flere deltakere. Meld deg på konferansen her.

Konferansen er gratis. Eventuell reise og opphold dekker deltaker selv.

Endringer?

Har du endringer til påmeldingen kan du ta kontakt med Anette Fagerheim via e-post eller på telefon 466 17 885.

Arrangør av konferansen

Spisskompetansemiljøet for gruppeveiledning og opplæring av fosterhjem i Bufetat.

Publisert 04. september 2017.
Oppdatert 26. september 2017.