Tid:
22 juni 2018 08:30 - 11:00
Sted:
Oslo Met
Adresse:
Møterom Athene 2, 1.etasje, Pilestredet 46

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til lansering av rapporten «Barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne». 

Bakgrunn

Like muligheter til høyere utdanning er en forutsetning for at unge med nedsatt funksjonsevne får utviklet eget potensiale, og ikke minst delta i arbeidslivet. Det er tidligere gjennomført en del forskning som tyder på at personer med nedsatt funksjonsevne har lavere utdanningsnivå enn andre, men det finnes lite kunnskap om hvorfor det er slik. Proba har på bestilling fra Bufdir gjennomført en utredning av hvilke barrierer studenter med nedsatt funksjonsevne møter.

Velkommen til lansering!

Program

08.30: Registrering, kaffe og rundstykker

09.00: Åpning

  • Statsråd Iselin Nybø, Kunnskapsdepartementet
  • Anna Bjørshol, avdelingsdirektør, Bufdir

09.30: Rapportlansering: Barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne

  • Audun Gleinsvik, prosjektleder, Proba

10.00: Kommentarer på rapporten

  • Fysiske barrierer v/Åse Danbolt, Statsbygg
  • Pedagogiske barrierer v/Kjetil Knarlag, Universell*
  • Digitale barrierer v/Espen Rørvik Tjøstolvsen, Direktoratet for forvaltning og ikt
  • Sosiale barrierer v/Synne Lerhol, Unge funksjonshemmede

10.45: Rapporten – med blikk fra et universitet!

  • prorektor for utdanning, Nina Waaler, OsloMet - storbyuniversitetet

11.00: Avslutning

Påmelding innen mandag 18. juni. 

Spørsmål? Kontakt Torunn Berg, tlf. 466 18 039

Publisert 06. juni 2018.
Oppdatert 19. juni 2018.