Tid:
April 2018
Sted:
Bergen

Kongressen vil vektlegge forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering, samt trekke frem sentrale forebyggende og helsefremmende tiltak og arenaer.

Barn & Unge kongressen 2018 vil ha et spesielt fokus på vold og overgrep mot barn og
av barn. Hvilke konsekvenser har vold og overgrep for barns utvikling? Hva vet vi om
hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til
utsatte barn og unge?

Noen av utøverne/overgriperne er selv barn eller ungdom. Hvilke
forståelsesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne
gruppen barn og unge? I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har
for barns psykiske helse og fungering belyses bl.a. gjennom resultater fra norsk og
internasjonal forskning.

Hovedforelesere:

  • Phil Fisher
  • Helmut Remschmidt
  • Charles Borduin

Les mer om kongressen.

Publisert 03. juli 2017.
Oppdatert 03. juli 2017.