Tid:
12 februar 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Thon hotel Opera, Prøvesalen
Adresse:
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Tirsdag 12. februar 2019 arrangerer vi nytt møte i UnIKT forum.
Arrangementet er gratis, og åpent for alle som er interessert, så lenge det er plass i salen.

Påmelding her. Frist er 04. februar 2019

Les mer om UnIKT forum

Foreløpig program

10:00 Velkommen

10.15 Digjobb.no

Tilpassede og meningsfylte arbeidsoppgaver til mennesker med bevegelses- og/eller kommunikasjonsnedsettelser.
Hilde Fresjarå og Daniel Scheidegger, Nav

10:30 Status for universell utforming på web 2018

Tilsyn for universell utforming av ikt i Difi har i 2018 målt status for universell utforming på 278 norske nettsteder. Resultatene er for dårlige både i offentlig og privat sektor
Espen Rørvik Tjøsolvsen, Difi

11:00 Oppfølgingsstudie om eldres digitale hverdagsliv; muligheter, barrierer og behov for universell utforming

Eldre har lavest tilgang til/bruk av digitalt utstyr/tjenester, har svakest digital kompetanse, og er utsatt for aldringseffekter som gjør dem mer avhengig av universelt utformede tjenester. Tiltaket vil imøtekomme et økende informasjonsbehov om eldres digitale situasjon.
Dag Slettemeås, SIFO

11:30 Lunsj

12.30 Innlevelsesøvelser om nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser med hjelp av VR-teknologi

Hvordan opplever personer med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser hverdagen? I dette prosjektet har Funka skapt VR-filmer som skal simulere hvordan hverdagen og arbeidsmiljøet oppleves for mennesker med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser.
Lena Drevsjø, Funka

12.50 Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

Hvordan kan man integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode?
Till Halbach, Norsk Regnesentral og Tom Widerøe, Finn.no

13.20 Bevegelsesstyrt navigering av nettbaserte innholdstjenester

Prosjekt har utviklet en teknologi som lar brukere styre digitale innholdstjenester ved hjelp av kroppsbevegelser som registreres ved kamera på PC, nettbrett eller lignende maskinvare
Yngvar Nordberg, TV2 Skole og Eivind Stordal og Ali Elmasoudi, Studix

13.50 PAUSE

14:05 Universell utforming i norske IKT-utdanninger

Universell har på oppdrag fra Bufdir kartlagt universell utforming i IKT-utdanninger i Norge.
Kjetil Knarlag, Universell

15:00 Avslutning og vel hjem