På grunn av lav pågang er telefonens åpningstider redusert. Telefonen er åpen tirsdag 26. mai kl. 10-12 og tirsdag 2. juni kl. 10-12. Etter dette stenges veiledningstelefonen.

Er du barnevernsleder eller kommunalleder med ansvar for barnevern, og ønsker veiledning om hvordan dere kan lede og drifte tjenestene på best mulig måte under koronakrisen? På Veiledningstelefonen for barnevernsledere får du god hjelp fra erfarne veiledere som kjenner fagfeltet og forstår hva dere går gjennom.

Hva er Veiledningstelefonen for barnevernsledere?

Bufdirs veiledningstelefon for barnevernsledere er et lavterskel samtaletilbud der du kan drøfte problemstillinger knyttet til ledelse og drift av barnevernstjenesten og samarbeid med andre tjenester under koronapandemien. Vi kan ikke gi veiledning i enkeltsaker.

Hvem får du snakke med?

Når du ringer, vil du få snakke med dyktige veiledere som har bred erfaring med å veilede og hjelpe til med å finne gode løsninger. Flere har erfaring som kommunalleder eller barnevernsleder, og alle har lang fartstid med barnevernsarbeid, prosess- og personalledelse i tillegg til fag-, system- og organisasjonsutvikling.

Vi tar vare på henvendelsene

For at vi skal kunne hjelpe dere best mulig, registrerer vi alle henvendelsene som kommer inn, så vi får god oversikt over hvilke utfordringer dere står i. Vi fører en enkel logg som oppbevares sikkert, og anonymiseres så fort veiledningen er avsluttet. Loggen skal bare brukes til statistikk og utvikling av tjenesten. Spør oss gjerne hvis det er noe dere lurer på om dette.