Spørsmålene er i all hovedsak rettet fra kommunal barneverntjeneste til fylkesmannsembetene.

Publisert 02. april 2020
Oppdatert 20. april 2020