Her har vi samlet viktig informasjon om koronasituasjonen for dere som jobber i barnevernet i kommunen.

Krav om politiattest

Spørsmål og svar

Spørsmålene er i all hovedsak rettet fra kommunal barneverntjeneste til fylkesmannsembetene.