Til alle landets statforvaltere og Bufetats regioner

Hei og godt nytt år!

Bufdir har gjort en vurdering i forbindelse med regjeringens nye nasjonale råd for perioden 04.01.-18.01.2021. De nasjonale rådene fra regjeringen for perioden skiller seg ikke nevneverdig fra rådene som ble gitt i vår. Direktoratets vurdering er at sårbare barn og unge skal skjermes i størst mulig grad fra negative konsekvenser av smitteverntiltakene. Barn som har behov for hjelp fra barneverntjenesten er en slik sårbar gruppe, og det er viktig at denne gruppen ivaretas spesielt når tilbudet i samfunnet reduseres. Direktoratet vurderer derfor at føringene gitt 18.03. for barneverntjenestens arbeid er forholdsmessige og tilstrekkelige også for den perioden vi er inne i nå. Disse finner dere fortsatt på våre nettsider.

Mvh

Anders Sunde
Avd. dir. Plan og Koordinering
Bufdir
90931400