Arbeidstakere som skal tiltre stilling eller utføre oppgaver i barneverntjenesten, må fremlegge politiattest. Søknad om politiattest kan sendes digitalt på www.politi.no  eller sendes i posten. Digital søknad, og svar, mottas raskere.

Det er arbeidstakeren selv som må søke. Før den ansatte søker, må følgende dokumentasjon være innhentet og klar:

  • Dokumentasjon som bekrefter formålet med politiattesten, og
  • Kopi av gyldig legitimasjon

Enten man søker digitalt eller sender søknaden i posten, skal denne dokumentasjonen legges ved.

Dokumentet som bekrefter formålet med politiattesten, inneholder i realiteten både en bekreftelse fra arbeidsgiver om at søkeren er ansatt, og at søknaden om politiattest har sitt hjemmelsgrunnlag i lov.

Bufetats brev med bekreftelse for formålet finner du her: 

Alternativt kan politiets skjema «Bekreftelse på formål» benyttes.

Politiets skjema finner du her: 

Uavhengig av om man benytter politiets skjema eller Bufetats brev for å bekrefte formålet, må bekreftelsen fylles ut og undertegnes av arbeidsgiver.

Til arbeidstakeren/søkeren: Sender du søknad per post, kan følgende skjema benyttes: 

Søknaden sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
N-9951 Vardø

Merk: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester (Politiattestkontoret) har redusert bemanning på grunn av koronavirus-situasjonen. Søknader relatert til helseinstitusjoner, barnevern, politi og samfunnskritiske oppdrag vil derfor bli prioritert.