For utsatte barn og unge kan barnehage og skole til vanlig være en være en viktig beskyttelsesfaktor. Nå er derimot ikke hverdagen vanlig lenger og barnehagelærere og lærere har en viktig rolle som støttespillere og veiledere for både barn og foreldre i denne situasjonen. 

Ved å være tilgjengelige og holde kontakt med hjemmet kan barnehagelærere og lærere få informasjon om hvordan barna har det og bidra til at barn som trenger det blir fulgt opp.

Hvordan kan du som barnehagelærer eller lærer fortsette å legge til rette for at disse barna og ungdommene blir sett i denne perioden? Disse sidene inneholder råd til hvordan du kan være der for et barn du er bekymret for, nå når barnehager og skoler er stengt.

Det er viktig å snakke med barnet/eleven og høre hva de selv tenker. Barnet/eleven må få anledning til å gi uttrykk for sin mening. Det kan være tilfeller der det er hensiktsmessig at barnehagelærer/lærer snakker med barnet/eleven først før foreldrene kontaktes.

Noen tips til deg som jobber i barnehage

Noen tips til deg som er lærer

Snakkemedbarn.no

Om du vil bli enda flinkere til å stille gode oppfølgingsspørsmål og holde en åpen kommunikasjon med et barn som opplever noe du må følge opp kan du gå inn på snakkemedbarn.no. Her finner du en simulering der du går inn i rollen som en voksen i samtale med et barn du er bekymret for. I simuleringen kan du utforske ulike svaralternativer og får tilbakemeldinger underveis på hvordan det går. Her finner du også informasjon om hvilke tegn barn og unge kan vise som tyder på at de ikke har det bra. En spennende og ny måte å øve på samtaler på!