For utsatte barn og unge kan barnehage og skole til vanlig være en være en viktig beskyttelsesfaktor. Det er over et år siden hverdagen var vanlig for barn og unge. Mange har vært hjemme i lengre perioder grunnet karantene eller isolering. En del steder er barnehager og skoler er stengt. Barnehagelærere og lærere er viktige støttespillere og veiledere for både barn, unge og foresatte i denne situasjonen. 

 Barnehagelærere og lærere får informasjon om hvordan barna har det gjennom tilgjengelig og hyppig kontakt, og skal bidra til at barn som trenger det blir fulgt opp.

Her kommer noen tips til hvordan du som barnehagelærer eller lærer kan legge til rette for god kontakt med barna og de unge når de er hjemme Du finner også råd for hvordan du kan følge opp barn og unge du er bekymret for.

  • Snakk med barnet/eleven om hva de selv mener og tenker om situasjonen.
  • Noen ganger bør barnehagelærer/lærer snakke direkte med barnet/eleven først, før de foresatte kontaktes. Dette kan for eksempel være der en tror barnet ikke har en trygg hjemmesituasjon.

Noen tips til deg som jobber i barnehage

Forberedelser og innledning til samtale
Gjennomføring av samtale
Avslutning og oppfølging av samtalen

Noen tips til deg som er lærer

Forberedelser og innledning til samtale
Gjennomføring av samtale
Oppfølging og oppsummering av samtalen

Snakkemedbarn.no

Om du vil bli enda flinkere til å stille gode oppfølgingsspørsmål og holde en åpen kommunikasjon med et barn som opplever noe du må følge opp kan du gå inn på snakkemedbarn.no. Her finner du en simulering der du går inn i rollen som en voksen i samtale med et barn du er bekymret for. I simuleringen kan du utforske ulike svaralternativer og får tilbakemeldinger underveis på hvordan det går. Her finner du også informasjon om hvilke tegn barn og unge kan vise som tyder på at de ikke har det bra. En spennende og ny måte å øve på samtaler på!