Nedenfor følger Bufdirs råd og anbefalinger til dere som er fosterforeldre i en tid som kan oppleves vanskelig og utrygg for mange.

Gi god informasjon for å trygge barna

Noen fosterbarn kan oppleve pandemien særlig skremmende. For noen kan tidligere vonde livserfaringer bidra til ekstra sårbarhet og skape stor utrygghet både knyttet til faren for smitte, men også andre raske endringer i samfunnet.

Vi anbefaler at dere

Vurder om barnet fortsatt bør gå i barnehage eller på skole

Noen fosterbarn vil ha et særlig behov for å opprettholde faste rutiner i hverdagen, som å gå i barnehagen, på skolen eller på SFO/AKS. Fosterbarn omfattes av Helsedirektoratets definisjon av barn med særlige omsorgsbehov, og kan derfor ha rett til å fortsatt gå i barnehage og på skole.

Vi anbefaler at dere

  • som er fosterforeldre til barn under 12 år, fortløpende bør vurdere behovet for å benytte retten til plass i barnehage, barneskole eller SFO/AKS
  • henvender dere direkte til den aktuelle barnehagen, skolen og eller AKS/SFO, så får dere hjelp og veiledning

Bruk av besøkshjem under koronapandemien

Mange lurer på om barn i fosterhjem fortsatt kan bruke tilbudet om besøkshjem eller annen avlastning under koronapandemien. Bufdir anbefaler at dette tilbudet opprettholdes, med mindre spesielle grunner taler mot det. Spesielle grunner kan være at barn eller voksne har forkjølelsessymptomer, eller at de voksne i besøkshjemmet eller barnet selv, har underliggende helseproblemer som gjør dem særlig utsatt.

Vi anbefaler at dere

  • vurderer behovet deres for å bruke besøkshjem eller avlastningshjem i perioden framover
  • følger nøye med og fortløpende vurderer smitterisikoen for dere selv og besøkshjemmet

Les informasjonsskriv fra Bufdir om bruk av besøkshjem under koronaepidemien (23.03.20)

Fosterhjem – avgjørende for de sårbare barna i en vanskelig tid

I denne artikkelen deler fosterhjemsrådgiver i Bufetat, Liv Ingjerd Thoresen Helle, sine oppfordringer og refleksjoner om det å være fosterhjem i en krevende tid.

Les artikkelen om å være fosterhjem i en krevende tid

Spørsmål og svar

Hva gjør vi hvis enten barnet eller vi selv blir syke, og vi trenger hjelp eller avlastning?
Hva kan vi si til fosterbarnet om hele situasjonen nå, og om korona-pandemien?
Hvor kan vi få hjelp hvis fosterbarnet (eller andre barn i familien) reagerer ekstra sterkt på situasjonen, og det oppstår hendelser eller konflikter som vi ikke klarer å håndtere?
Kan vi be om at vårt fosterbarn fortsatt får gå på skolen eller i barnehagen?
Kan vi fortsatt sende fosterbarnet til besøkshjemmet, slik som tidligere?