Norge er i en fase med økende smitte og strengere smittevernstiltak. Bufdir-direktør Mari Trommald frykter at de nye tiltakene igjen vil ramme barn og unge hardt. 

Trommald leder koordineringsgruppen for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronaen.
Gruppen leverer statusrapport 9 i en periode der vi opplever økende smitte. Det er innført strengere nasjonale og lokale smittevernstiltak – spesielt i storbyene.

– Vi ser med stor bekymring på at tilbud til sårbare barn og unge nå reduseres flere steder. Bekymringen gjelder alle nivåer – fra barnehager til videregående skoler, hjelpetjenester og fritidsaktiviteter, sier Trommald. 

Hold tjenestene til barna åpne

– Vårt viktigste råd til kommunene er å sørge for åpne, tilgjengelige tjenester for barn og unge, selv om det må innføres smittevernstiltak. Ansatte i tjenestene bør møte barn og unge fysisk for å kunne gi god og forsvarlig hjelp. Alle tjenester som vanligvis møter barn og unge må nå være tilgjengelige og bruke hverandre aktivt for å hjelpe barna – det handler om helsesykepleiere, fastleger, barnevern og skoler, understreker Trommald.

I rapporten gjentas anbefalingen om å tydeliggjøre hvilke føringer som gjelder for skole og barnehager.

Les også Advarer mot å bruke nedstenging som forebyggende tiltak.

I tillegg oppfordrer koordineringsgruppen til å holde barneidrett og fritidsaktiviteter åpne, selv i områder med smitte.

– Erfaringen fra i vår er at det tar lang tid å gjenåpne tjenester som har vært stengt. I tillegg kan vi få store etterslep, noe vi ser spesielt på helsestasjonene. 1,5-årskontrollen er forsinket mange steder. Manglende vaksinering og oppfølging av barn kan få alvorlige konsekvenser, sier Trommald.  

Les mer om utfordringene, og se flere av koordineringsgruppens anbefalinger i Statusrapport 9.