Bufdir-direktør Mari Trommald oppfordrer nå alle kommuner til å ta i bruk den nasjonale løsningen for å melde bekymringer til barnevernet. 

Seks måneder etter at kommunene kunne ta i bruk en raskere og bedre håndtering av bekymringsmeldinger til barnevernet, har bare rundt 60 kommuner tatt løsningen i bruk.

 – Dette bekymrer meg, sier direktør Mari Trommald i Bufdir. Nå ber hun kommunene om å få fart på innføringen av det nye systemet, såkalt Nasjonal portal for bekymringsmelding.

Raskere og tryggere

Bekymringsmeldinger til barnevernet er svært viktig for å avdekke om barn lever under vanskelige forhold. Nå kan alle kommuner enkelt ta i bruk en ny digital løsning som sikrer raskere og bedre behandling av meldingene, og dermed også raskere og bedre hjelp til dem som trenger det.

–  I en tid med koranapandemi og begrenset sosiale aktiviteter for store og små, er det viktigere enn noen gang at det meldes ifra ved mistanke om at barn ikke har det bra. Og ikke minst, at det er mulig å gjøre det på en enkel og trygg måte, sier Mari Trommald.

Mange fordeler

Nasjonal portal for bekymringsmelding gir mange fordeler både for den som melder bekymring og for barneverntjenesten.  Tidligere har mange meldere vært usikre på hvilken informasjon de skal gi og om meldingen kommer fram til riktig barneverntjeneste.  Den nye løsningen gir god veiledning til melderen, og er en trygg og sikker måte å levere bekymringsmelding på. Melder får også umiddelbar tilbakemelding om at meldingen er mottatt. Personvernet ivaretas på en forsvarlig måte.

Den største gevinsten er at bekymringsmeldingen mottas i det øyeblikket den sendes. Løsningen effektiviserer og forbedrer arbeidet i kommunene. Når alle etter hvert er på samme løsning, kan meldinger komme direkte og elektronisk fra fagsystemene i andre sektorer som politi, helse og skole. 

Roser løsningen

Hammerfest kommune var en av de første til å ta i bruk digital bekymringsmelding. De roser løsningen og betydningen den kan ha for barn og familier som trenger hjelp. – Nå kommer meldingene raskt fram, de er innholdsmessig bedre, personvernet er godt ivaretatt og det er langt enklere for meldere å si ifra, sier Bodil Negård, virksomhetsleder for barnevernet i Hammerfest kommune.  – Når alle etater, både i stat og kommune, har tatt portalen i bruk, vil ikke lenger uvær, stengte veier eller innstilte fly forhindre bekymringsmeldinger i å komme fram.

Bergen kommune er foreløpig den største kommunen som har koblet seg på løsningen. De har integrert portalen med eget fagsystem, noe som effektiviserer arbeidet i kommunen ytterligere.

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet i et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og KS. Løsningen er testet ut i pilotkommuner med gode resultater.

­– KS gir råd og veiledning til kommunene om implementeringen av løsningen. Det er et enkelt system og besparelser for kommunen. Jeg er glad for at et stort flertall av kommunene sier de vil ta løsningen i bruk. Nå er det bare å komme i gang, oppfordrer Trommald.

Spørsmål? 

Kontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Ørving