Bufdir har utarbeidet to nye jusskurs for barnevernstjenestene. Kursene skal tydeliggjøre kravene i barnevernloven som følge av EMD-dommene og etterfølgende avgjørelser fra Høyesterett. 

 

- Ansatte i barnevernet må holde seg oppdatert om regelverket til enhver tid. Vi vet at mange gjør en god jobb. Samtidig viser EMD-dommene blant annet at det er behov for å tydeliggjøre menneskerettighetene til barn og foreldre, sier Charlotte Stokstad, som er avdelingsdirektør for barnerett i Bufdir.

- Vi ønsker derfor å legge til rette for at de som jobber i barneverntjenesten skal få oppdatert kunnskap om gjeldende rett, fortsetter Stokstad.

Til jusskursene

Kursene skal støtte barnevernets arbeid
Ett av kursene handler om kravene til undersøkelsene som foretas i barneverntjenesten. Kurset gir god informasjon om hva barneverntjenesten må gjøre for at en undersøkelse skal oppfylle lovens krav.

- Det må foretas grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Sakene må være godt opplyste og vurderingene som fører frem til beslutninger må dokumenteres. Det er viktig for rettssikkerheten, sier Stokstad.

Kurset om rettspraksis fra Høyesterett etter EMD-dommene er en oppfølger av jusskurset EMD og Høyesterett – hva betyr signalene? 

I oppfølgingskurset blir de nyeste Høyesterettsavgjørelsene gjennomgått. Fokuset er hvilke konsekvenser de siste EMD- dommene vil få for norske barnevernsmyndigheter.


Tilbakeføring av barnet er et mål
Det fremgår av EMD-dommene at tilbakeføringen av barnet til foreldrene skal være målet der barnet er flyttet ut av hjemmet. Samvær mellom barnet og de biologiske foreldrene må derfor vurderes grundig og individuelt.

For å gi bedre veiledning i arbeidet med å vurdere samvær etter omsorgsovertakelse arbeider Bufdir nå med å ferdigstille nye faglige retningslinjer for vurdering av samvær etter omsorgsovertagelse.

Spørsmål?
For mer informasjon om jusskursene, ta kontakt med Charlotte Stokstad, avdelingsdirektør for barnerett. E-post: charlotte.stokstad@bufdir.no