God kvalitet i både opplæring og oppfølging av barn og fosterhjem er avgjørende for at barn skal få god og tilpasset omsorg, og for å hindre at barn må flytte flere ganger. Spisskompetansemiljøet for opplæring av fosterhjem i Bufetat jobber nå sammen med Bufdir og Oslo kommune med å videreutvikle og modernisere opplæringstilbudet til fosterforeldre. Men hva skal den nye opplæringen hete?

-Vi skal bidra til å skape robuste fosterhjem. Den nye opplæring og vurderingsprosessen skal sikre at riktige fosterhjem blir valgt ut, og at alle fosterhjem får den samme opplæringen de har behov for på tvers av Norge. Vi ønsker oss et navn som er beskrivende for disse ambisjonene, sier Heidi Frantzen, seniorrådgiver i Bufetat. 

Er du kreativ og har interesse for navn og fosterhjem? Da håper vi du vil delta i navnekonkurransen for å gi det nye opplæringstilbudet et godt og beskrivende navn. '

Hvordan du kan delta? Skriv ditt navneforslag i en e-post til Heidi Frantsen - heidi.frantzen@bufetat.no med «navnekonkurranse» i emnefelt innen 10.desember 2021.   

Vi skal gi fosterhjemmene kunnskap til å forstå, og ferdigheter til å handle 

Den nye opplæringen skal gi fosterhjemmet både nødvendig kunnskap og kompetanse før de tar avgjørelsen om å bli fosterhjem, og før et barn flytter inn. Samtidig skal det gi hjemmet ferdigheter til å møte barnet og barnets behov i ulike faser gjennom fosterhjemsforløpet. Heidi Frantzen oppsummerer grunnen til at de nå jobber med et nytt opplæringsprogram med tre årsaker:   

  • Samfunnet endrer seg, og vi har sett behov for en er moderne og dynamisk opplæring som er i takt med den økende digitaliseringen.  
  • Vi lager et mer fleksibelt, tilpasset og tilgjengelig tilbud for familiene når de har behov for det. 
  • Den nye opplæringen vil være faglig oppdatert på en rekke områder, og på en måte som jobber med utvikling av kompetanse over tid.   

Modulbasert opplæring i tre trinn 

Det nye opplæringstilbudet er lagt opp som moduler i tre trinn. Modulene legges opp både som e-læringskurs, digitale- og fysiske samlinger. Noen moduler vil være faste for alle familier, andre vil være tilpasset den enkelte families behov. Enkelte moduler er obligatoriske, mens andre moduler kan settes sammen på ulike måter.  

Les mer om det nye opplæringstilbudet   

Erstatter PRIDE 

I dag deltar kommende fosterhjem på PRIDE grunnopplæring, og så får de tilbud om ulike videregående kurs etter at barnet har flyttet inn.  

-PRIDE har vært et vellykket program, og vi vil ta med oss kunnskapsgrunnlaget, og de erfaringene vi har med dette gjennom mange år når vi nå går over til en ny måte å gi opplæring til fosterforeldre på, forteller Heidi Frantzen. 

Åpent for alle gode forslag 

Mange vet kanskje ikke at PRIDE er en forkortelse for Parent resources for information, development, and education. Vi har nå muligheten til å få et navn som beskriver opplæringen av fosterforeldre på en god måte, og som gjenspeiler ambisjonene i opplæringen. Men hva skal så det nye opplæringsprogrammet hete? Det har seniorrådgiveren i spisskompetansemiljøet noen tanker om.  

-Vi vil nå ha et norsk navn, og helst et navn som er lett å forstå. Navnet skal ikke være brukt før, eller kunne forveksles med andre programmer. Og så må det nok kunne forkortes, understreker hun.  

Spisskompetansemiljøet for opplæring fosterhjem velger ut tre vinnere som sendes videre til Bufdir for endelig avgjørelse. Vinneren vil få mulighet til å skrive et stykke historie i norsk fosterhjemsarbeid, i tillegg vanker det en liten tilleggspremie til de tre forslagene som blir valgt ut.  

Hvordan kan du delta? 

Skriv ditt navneforslag i en e-post til Heidi Frantsen - heidi.frantzen@bufetat.no med «navnekonkurranse» i emnefelt innen 10.desember 2021. 

Vi ser frem til gode forslag!