Bufdir har oversatt informasjonsfilmer om krisesentrene til en rekke ulike språk. 

- For noen er hjemmet det minst trygge stedet å være. Da er det viktig for folk å vite at det finnes hjelpetilbud, også under pandemien. Krisesentrene er åpne og ivaretar smittevern, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

Bufdir har nå oversatt informasjonsfilmer om at krisesentertilbudet er åpent og trygt.
Filmene vises i sosiale medier.

Her ser du filmene:

Bekymring for økt vold

Bakgrunnen for filmene er en bekymring for om det kan være økt vold og stress i samfunnet som følge av pandemien. Det er også en bekymring hos myndighetene for om hjelpetilbudet til volds- og overgrepsutsatte når godt nok ut til de som trenger det under pandemien.  

- Når samfunnet stenger ned og befolkningen isoleres i hjemmet, blir det vanskeligere for utsatte å oppsøke hjelp. Gjennom vårt arbeid med å kartlegge konsekvenser av pandemien, vet vi at det er vanskeligere å avdekke vold og overgrep i nære relasjoner, sier Bruusgaard.

Filmene retter seg mot utsatte generelt, men vil særlig forsøke å nå målgrupper som i mindre grad har oppsøkt krisesentrene i denne perioden enn ellers, som kvinner og innvandrere.  

- Det er også viktig at fagfolk og befolkningen kjenner til at krisesentrene er åpne dersom de mistenker at noen i deres nærhet er utsatt for vold og overgrep, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

Krisesentrene tar også imot barn og finnes en rekke steder rundt i landet.

Les mer om krisesentrene

Fakta
  • Mange krisesentre har opplevd en nedgang i henvendelser under pandemien.
  • Det finnes 44 krisentre rundt i Norge. Sentrene styres faglig av Bufdir.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Line Lindsetmo, seniorrådgiver, Bufdir

Lone Alice Johansen, seniorrådgiver, Bufdir