Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om retningslinjer for de to barnevernsfaglige masterutdanningene i barnevern og i barnevernsarbeid, ut på høring.