Familie for første gang endrer navn til Sammen på vei. Samtidig får programmet en egen nettside for programdeltagere og fagpersoner.

Familie for første gang er et frivillig oppfølgingsprogram som retter seg mot førstegangsgravide som opplever sammensatte utfordringer. Programmet startet opp i Norge i 2016 som et oppdrag til Bufdir fra Barne- og familiedepartementet.

I dag er programmet implementert i 33 kommuner. RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) Øst og Sør har det overordnede ansvaret for implementeringen, i samarbeid med kommunene.

Nå har Familie for første gang fått ny nettside, ny visuell profil og nytt navn: Sammen på vei – Nurse Family Partnership. Navnet viser til at alle går livets vei, og spiller på spørsmålet de fleste gravide får: Hvor langt er du på vei?

Relevant for barnevernsreformen
– Vi har merket stor interesse for programmet blant kommuner og kommunale tjenester som er opptatt av tidlig innsats og forebyggende arbeid på oppvekstfeltet, sier Tove Bruusgaard, som er avdelingsdirektør i Bufdir.

Hun legger til at Sammen på vei er veldig relevant for kommunenes gjennomføring av barnevernsreformen.

Høsten 2020 ble det besluttet at programmet skulle utvides til nye geografiske områder og at programmet skulle effektevalueres.

- Som følge av interessen, har det vært et behov for å dele mer informasjon om programmet og kunnskapsgrunnlaget. Det er derfor utviklet en ny nettressurs, sier Bruusgaard.

Nettsiden har blitt utarbeidet med innspill fra mange aktører, blant annet brukere, teamene som leverer programmet og andre tjenester.

Målgruppen for nettsiden er:
- potensielle deltakere til programmet
- de som henviser til programmet
- Sammen på vei-teamene

For mer informasjon om programmet, ta kontakt med:
Benedicte Pilon Petersen, e-post: benedicte.petersen@bufdir.no