I fjor arrangerte Bufdir, i samarbeid med Kulturdepartementet og Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming (SOR) et menneskerettighetsseminar for og med mennesker med utviklingshemming. Nå har rapporten som SOR har skrevet fra seminaret kommet. 

Les hele rapporten fra menneskerettighetsseminaret

På seminaret kom det tydelig frem at mennesker med utviklingshemming opplever å bli diskriminert. De drømmer om å ha de samme rettighetene som alle andre. Ofte føler de seg ikke hørt i spørsmål og saker som angår dem. Samtidig føler de seg som en økonomisk byrde for samfunnet. Mange sier at de blir behandlet som ett barn. Og gjentatte ganger blir «systemet» trukket frem som det største hinderet for et likeverdig og godt liv.

- Det er første gangen at myndighetene har arrangert et slik seminar, men det blir ikke det siste, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir. Det er utrolig viktig at den som har skoen på får fortelle om sine liv, hva som er utfordringene og hva som kan være løsningene.

De som deltok, kom med mange gode og konkrete råd til myndighetene som handlet om arbeid, det å ha et eget hjem, om skole og utdanning, ferie og fritid, og ikke minst om hva selvbestemmelse innebærer. Innspillene som kom fram, bekrefter hvor viktig konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er. Det er behov for økt kunnskap om konvensjonen både i kommunene, generelt, og i tjenestene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å få til et lignende seminar til høsten, sier Anna Bjørshol.

I rapporten beskrives flere tilrettelagte og egnede metoder som kan bidra til å få fram gode innspill fra brukergruppen og anbefalinger for hvordan slike seminarer kan gjennomføres i framtiden.

Les mer om CRPD

SOR skal lage en lettlest versjon av rapporten. Den kommer før sommeren i år.