Alle samlingsbaserte opplæringer i PRIDE måtte settes på vent på grunn av koronatiltakene. Nå er en digital versjon klar for å kunne opprettholde både opplæring og rekruttering til tjenesten.

- For fosterhjemstjenesten ble det driftskritisk da all samlingsbasert opplæring måtte settes på vent i mars grunnet smittevernhensyn, sier Anders Sunde, avdelingsdirektør i Bufdir og ansvarlig for fosterhjemsforløpet.

Spisskompetansemiljøet for opplæring fosterhjem (SKM) har derfor i samarbeid med regionale arbeidsgrupper utviklet en nettbasert versjon av PRIDE grunnopplæring for fosterforeldre. SKM har hatt ansvar for å koordinere og kvalitetssikre arbeidet.

PRIDE grunnopplæring er et opplæringsprogram som benyttes for å forberede og vurdere familier som ønsker å bli fosterhjem. Opplæringen består av 11 samlinger og disse er i den digitale versjonen omgjort til nettbaserte samlinger på teams.

- Det har vært en stor dugnadsånd i alle regioner, og alle har vært opptatt av å finne løsninger som gjør det mulig å fortsette rekrutteringen av nye fosterhjem, sier Sunde.

Den nettbaserte utgaven av PRIDE skal tilføre fosterforeldre nødvendig kunnskap om det å være fosterhjem og ha omsorg for barn, kunne reflektere over ulike sider ved det å bli en fosterfamilie, og jobbe med verdier og holdninger knyttet til oppgaven som fosterfamilie.

Nettbasert undervisning stiller nye krav for hvordan man tilrettelegger undervisningen, teknisk kompetanse og personvern. I tillegg til å kvalitetssikre innholdet i nettbasert PRIDE, har det også vært viktig å få på plass en brukerveiledning for den tekniske plattformen og utkast til samtykke.

- Det har vært meningsfullt, men også krevende å utvikle en nettbasert versjon av PRIDE på så kort tid. Den nettbaserte versjonen kan benyttes så lenge det ikke er mulig å gjennomføre gruppebaserte fysiske samlinger, sier Sunde.