Fra og med torsdag 16. april 2020 åpner familievernkontorene også for veiledning og mekling ansikt til ansikt på kontorene.

-Det er bra og viktig at familier som har det krevende eller vanskelig og har behov for hjelp også kan få personlig hjelp og veiledning på sitt lokale familievernkontor. For noen er den personlige kontakten svært viktig, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Samtidig opprettholdes tilbudet om telefonkonsultasjoner inntil videre. Om kort tid vil det også bli mulig med videokonsultasjoner.

- Kontorene vil ikke ha full kapasitet til stedlige konsultasjoner den første tiden og alle smitteverntiltak vil gjelde slik de til enhver tid er fastsatt av FHI og av Bufdir spesielt for familievernkontorene, sier Trommald.

For foreldre som går fra hverandre og ikke kan møte på kontor til mekling vil det bli utstedt meklingsattest i henhold til forskriftens § 2. annet ledd slik at de kan søke om separasjon og ytelser fra NAV.