Et nytt program forhindrer unødige omsorgsovertagelser og kan sannsynligvis forebygge omsorgssvikt i Norge. Det viser ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

- Vi vet at tidlig innsats og forebygging er lønnsomt - både målt i penger spart på samfunnsnivå og for de menneskelige belastningene for barna og foreldrene deres, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Tirsdag 26. november la forskere fra AFI fram funn fra evalueringen av Familie for første gang, Nurse-Family Partnership (NFP)-programmet i Norge. Forskerne har fulgt programmet i fire år og mener det har et stort potensial. Blant annet sier ansatte at de har forhindret behov for omsorgsovertakelse av flere barn.

- Familie for første gang er et eksempel på en forebyggende innsats som bidrar til trygge rammer og god støtte rundt barn og foreldre som kunne fått en skeiv og dårlig start på familielivet. Vi tar imot forskernes funn med stor interesse, og ser fram til å jobbe videre med dette! Alt som kan bidra til at barn kan vokse opp hjemme hos sine foreldre med god omsorg og en sunn utvikling, er verdt innsatsen, sier Trommald.

Rapporten er bestilt av Bufdir som har ansvaret for utprøvingen av programmet i Norge.

Tidlig innsats forebygger

Programmet er opprinnelig fra USA, og siden 2016 har to bydeler i Oslo og tre kommuner i Rogaland prøvet ut tilbudet til førstegangsgravide i vanskelige livssituasjoner. Med god tid og tett samarbeid jobber familie og en spesialopplært sykepleier med å skape trygge rammer og en god framtid for den ferske familien. Den amerikanske modellen er prøvet ut med gode resultater i flere land, og nå er den første utprøvingen i Norge evaluert.

Tall fra utprøvingen så langt viser at 41 prosent av de som har takket ja til tilbudet, selv har bodd atskilt fra sine foreldre i mer enn tre måneder før de fylte 18 år – en betydelig andel av disse har bodd på institusjon. Omtrent en tredjedel av familiene er i kontakt med barnevernet samtidig som de deltar i programmet.

Tillitsbasert samarbeid med sykepleieren og familien gjør at barnevernet kan bidra med bedre hjelp tidligere. Slik kan en unngå mer dramatisk inngripen senere i livet. Ansatte i programmet mener at de har forhindret omsorgsovertakelse i flere konkrete tilfeller, og forskerne hevder det er sannsynlig at programmet kan forebygge omsorgssvikt og omsorgsovertakelser i Norge.

Nedgang i angst og depresjon

Målinger av mødrenes symptomer på angst og depresjon viste nedgang gjennom deltakelsen i programmet. Både mødre og fedre som deltok i hjemmebesøk skåret høyt på engasjement, forståelse og aksept for det de og deres sykepleier jobbet med sammen. Et flertall understreket at det å ha noen der i en krevende fase av livet, som de kunne ha tillit til og søke råd hos, hadde vært viktig for dem. Tilliten de fikk til «sin» sykepleier kunne også gjøre det enklere å få bedre tillit til øvrige tjenester og tilbud i kommunen, og gjøre det lettere å ta imot hjelp. Forskerne mener at tilbudet har potensial til å påvirke og endre familienes liv i en positiv retning.

- Det er oppløftende å se at foreldrene blir tryggere i foreldrerollen og bygger gode relasjoner til sitt barn. Alle foreldre ønsker det beste for sine barn. De som selv har hatt en vanskelig oppvekst eller lever liv med mange utfordringer kan trenge ekstra støtte i den viktige startfasen, sier Trommald.

Les rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).