Bufdir og Norad har inngått en avtale om samarbeid mellom Norge og land som ønsker å styrke sitt arbeid med likestilling av kjønn. Bufdir vil stå i spissen for arbeidet med et program for overføring av erfaring og ekspertise.

Avtalen ble undertegnet mandag 9. september. Den skal sikre et samarbeid mellom institusjoner på myndighetsnivå, og styrke samarbeidslandenes kapasitet til å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som gir resultater for kjønnslikestilling.

​Avtalen omfatter programmet Likestilling for utvikling (LIKE) som ble startet opp i 2017. LIKE er et sentralt element i regjeringens handlingsplan om kvinners rettigheter og likestilling.

Direktør i Bufdir, Mari Trommald er glad for samarbeidet og spent på mulighetene det bringer:

– Vi ser frem til å ha en rolle i internasjonalt utviklingsarbeid med vår fagekspertise, som er nybrottsarbeid for Bufdir. Samtidig kan vi vise til gode resultater i Norge innenfor likestillingsarbeid, sier Trommald.

Bufdir skal jobbe med likestilling i Etiopia og Nepal

Kvinners rettigheter og likestilling er et viktig område for norsk utenriks- og utviklingspolitikk, og et tema andre land ofte bringer opp i dialog med norske myndigheter. Bufdir skal jobbe med likestilling i to land; Etiopia og Nepal. I tillegg skal Bufdir organisere kurs i Norge to ganger i året om likestilling i arbeidslivet.

Landprogrammene i Etiopia og Nepal skal styrke samarbeid mellom likestillingsdepartement og statistikk-kontor, for en kunnskapsbasert likestillingspolitikk. Bufdir samarbeider blant annet med SSB om kunnskapsdelen av programmet.

– Samarbeidet med Bufdir er et naturlig ledd i regjeringens satsing på likestilling internasjonalt. Denne rammeavtalen er et verktøy for at vi skal kunne gi relevante råd på likestillingsfeltet til våre samarbeidspartnere i utviklingsland, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Bufdir er nå del av en lang rekke offentlige institusjoner som leverer kunnskap og faglig bistand internasjonalt. Riksrevisjonen, Skattedirektoratet, Oljedirektoratet og SSB har i en årrekke vært engasjert i utviklingssamarbeid.