Tirsdag 3. desember var det offisiell åpning av Lunde behandlingssenter i Søgne. Dermed har Norge to barnevernsinstitusjoner som også har helsearbeidere, leger og psykologer på huset.

​​​– Vi har manglet et tilbud til ungdommer med omfattende behov for psykisk helsehjelp i barnevernet, og vi er veldig glade for å få lov til å være med å bygge opp et slikt tilbud, sa regiondirektør i Bufetat, region sør, Ellen Ølness Nadim.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var også til stede under åpningen:

– Lunde skal være et hjem hvor ungdom får den trygge omsorgen og den forsvarlige gode helsehjelpen som de trenger under samme tak.

Han la vekt på at tilbudet er det første i sitt slag, sammen med senteret i Bodø, og at de derfor er gjenstand for oppmerksomhet fra flere hold, og forventninger til de som jobber der.

To pilotinstitusjoner

Senteret eies og drives av Bufetat, region sør, i tett samarbeid med Sørlandet sykehus HF, og er en av to pilotinstitusjoner i landet som skal gi samtidig helsehjelp og omsorg til barn i barnevernet.

Lunde jobber etter omsorgs- og endringsmodellen, der dialektisk adferdsterapi (DBT) er et viktig element. Enhetsleder ved Lunde behandlingssenter Torunn Aalvik Grostøl forklarer:

– Vi jobber med utsiden og ser forandring på innsiden. Det dreier seg om å akseptere for å endre. Vi jobber mye med konkrete ferdigheter som er viktige for at ungdommen skal ta gode valg for seg selv, både under oppholdet og i livet etter.

Ungdommen - den viktigste ressursen i eget liv

I likhet med Aalvik er regionsjef Nadim opptatt av den viktige overgangen fra institusjon og til livet etterpå:

– Vi har også startet med MST-FIT som en viktig overgangsmodell i arbeidet med hjemmet, skolen, jobb og nærmiljøet slik at ungdommen blant annet får øve på mestringsstrategiene de har lært på institusjonen, forteller Nadim.

Det har bodd ungdom på Lunde siden mars. Bodø behandlingssenter åpnet tidligere i år.