Mandag 28. oktober åpnet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad Ungdomskonferansen med å dele ut prisen til årets ungdomskommune, som i år ble Mandal.

– Det er en stor glede for meg å dele ut prisen for "Årets ungdomskommune" til Mandal. Kommunen har skapt en kultur for å høre hva ungdom har å si, ta dem på alvor og la dem få erfare demokrati i praksis, sa Ropstad.

Prisen deles ut annet hvert år og er på 250 000 kroner. Den går til kommuner som utmerker seg i arbeidet med å ta ungdom på alvor og involvere dem som likeverdige innbyggere. I år var 22 kommuner nominerte til prisen. Bodø, Ulstein og Vefsn var finalistene til prisen. Mandal kommune fikk prisen for det gode arbeidet med å forebygge at ungdom faller utenfor.

Mandal – en internasjonal rollemodell

Det er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har ledet juryarbeidet. Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:  ​

«Mandal er en rollemodell for god ungdomsmedvirkning både nasjonalt og internasjonalt. Kommunen har utarbeidet gode strukturer for å gi unge både en mulighet til å si sin mening, men også å bli lyttet til. Ungdomsrådet er del​​ av saksgangen i de fleste politiske beslutninger i kommunen, og har gitt flere konkrete gjennomslag som gjør det bedre å være ungdom i kommunen».

Rendyrket ungdomskonferanse

Bufdir arrangerer i år konferansen i samarbeid med Oslo kommune, bydel Grorud, som ble kåret til Årets barne- og ungdomskommune i 2017. Konferansen holdes på Økern i Oslo mandag og tirsdag denne uken. 
Over 600 deltar på konferansen, noe som er rekordoppslutning. Deltakerne er fra ungdomsråd, kommuneansatte og kommunepolitikere. Mange representanter jobber med oppfølging av ungdommer som har eller står i fare for å droppe ut av skolen, og representerer los-tiltak fra omtrent hele landet. Fordelingen er cirka 50/50 unge/voksne.

Konferansen, som tidligere het Barne- og ungdomskonferansen, har vært arrangert siden 2003. Omprofileringen er gjort på bakgrunn av evaluering og tilbakemeldinger fra ungdom og deres organisasjoner. Prisen er følgelig også endret til Årets ungdomskommune.