Bufdir har laget en ny læringsressurs for skoler og barnehager: Jeg Vet. Jeg Vet skal forebygge vold, overgrep og mobbing, gjennom å gi barn økt kunnskap om temaene.

Jente på huske

Over 20 prosent av ungdom har vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine i oppveksten. 15 prosent oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år, enten av voksne eller av andre barn og unge. 28 prosent av barn og unge har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på nett, spill eller mobil.

- For spredt og tilfeldig informasjon  

Barn og unge har rett til alderstilpasset informasjon om vold, overgrep og mobbing, og rett til å få hjelp dersom de utsettes for dette. Inntil nå har det ikke eksistert et nasjonalt og kvalitetssikret læringsopplegg som er tilrettelagt for hele utdanningsløpet fra barnehage til russetid.

Barne- og familiedepartementet ga Bufdir i oppdrag å kartlegge informasjonen barn og unge får i skole og barnehage om vold og overgrep. Målet er et opplæringstilbud av god kvalitet, uavhengig av hvor du bor i landet.

- Informasjonen barn og unge får i dag om grensesetting, rettigheter og hvor de kan få hjelp, er for tilfeldig. Med Jeg Vet legger vi til rette for at det skal bli enkelt for barnehager og skoler å gi dem denne informasjonen, sier Kjetil Ostling, som er divisjonsdirektør for tjenester i Bufdir.

Bilde hentet fra jegvet.no

- Lærer best av dem de kjenner

Forskning viser at barn er mest mottagelige for å lære om disse temaene fra menneskene som kjenner dem best. Jeg Vet er derfor tilrettelagt for at lærere og barnehagelærere gjennomfører samtalestunder og opplæring. Forskning viser også at barn trenger å få informasjonen gjentatt. I Jeg Vet legges det opp til at man setter av to timer til opplæringen i halvåret.

- Det er viktig at de som møter barn og unge hver dag, og kjenner dem, blir med på en innsats for at alle barn og unge skal få nødvendig kunnskap. Vi kan ikke pålegge noen å bruke Jeg Vet, men vi oppfordrer alle kommuner, skoler og barnehager sterkt til å bruke opplæringsressursen. Dette er et viktig bidrag til forebygging og livsmestring, og til å oppfylle forpliktelser i Barnekonvensjonen, sier Ostling.