Bufetat, region øst, er nå i gang med utprøving av et nytt tjenestetilbud, for bedre å ivareta barn og unge i institusjon. Tjenesten har i utprøvingsfasen fått navnet Støttespillerne, og tilbyr støtte til statlige og private barnevernsinstitusjoner når det er høy risiko for at et barn vil være til stor fare for seg selv eller andre, eller i fare for flytting.

Vi tilbyr hjelp der barnet bor

I første omgang vil Støttespillerne forsøke å hjelpe barnet der det allerede bor, ved at et ambulant team reiser ut til institusjonene.

Det ambulante tilbudet vil kunne brukes av alle institusjoner uavhengig av plasseringshjemmel. 

Det er institusjonen selv som beslutter om de ønsker å be om hjelp fra Støttespillerne.

Barnet kan også bo hos oss

I de tilfellene hvor tjenesten vurderer at et ambulant team ikke vil være tilstrekkelig har tjenesten en egen institusjonsavdeling med to korttidsplasser.

Disse plassene vil kun være tilgjengelige for ungdom mellom 12-18 år plassert etter § 4.25 eller § 4.24. første ledd.

Tjenesten fra Støttespillerne skal være tidsbegrenset. Etter en tid med ro og kartlegging, blir ungdommen enten boende i det opprinnelige tiltaket eller flyttet til et nytt tiltak.

Vi jobber etter multisystemisk tenkning

Både våre ambulante og institusjonstilbud er basert på multisystemisk tenkning og er opptatt av å forstå barnet i sin bredere sosiale kontekst. Dette vil innebære arbeid på flere arenaer, som familie, skole og nettverk i tillegg til institusjonen der barnet bor.

Støttespillerne skal hjelpe institusjonene med å:

  • Stabilisere situasjonen
  • Undersøke om det er behov for at barnet kartlegges, og sørge for at det blir gjort
  • Mobilisere de tjenestene barnet har behov for

Et pilotprosjekt

Den nye tjenesten er i utgangspunktet en 1-årig pilot som varer frem til våren 2022. Den er lokalisert i Skiptvet som en avdeling under Ås ungdomssenter, og åpnet for inntak fra 7. juni 2021.

I pilotperioden dekker den ambulante tjenesten området til Bufetat, region øst, (dvs. Viken og Innlandet) mens plassene ved institusjonsavdelingen er tilgjengelige for plasseringer fra hele landet.

Kontakt oss gjerne

Ta gjerne kontakt med leder for Støttespillerne, Anne Lise Aadahl, hvis dere har noen spørsmål. Hun kan nås på e-post: Anne.Lise.Aadahl@bufetat.no eller telefon: 466 16 282.