I dag markerer vi at det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge. Dette skjedde da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet 21. april 1972 – en hendelse som blir omtalt som en av de største seierne for den norske homobevegelsen. 

– Siden 1972 har Norge kommet langt når det gjelder annerkjennelse av skeives rettigheter, og manges lhbtiq-personer i Norge lever gode liv. Samtidig løfter nyere forskning frem livsområder hvor lhbtiq-personer i snitt opplever større utfordringer enn majoritetsbefolkningen, det sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for likestilling i Bufdir.

Blant annet viser SSBs livkvalitetsundersøkelse fra 2020 og forskningsprosjektet «Levekår blant skeive» fra 2021 at mange lhbtiq-personer i Norge fortsatt opplever hatkriminalitet, diskriminering, trakassering og vold på grunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, og/eller kjønnskarakteristika. Spesielt rapporterer bifile og transpersoner om tydelige levekårsutfordringer og erfaringer med ulike former for diskriminering.

– Bufdir er fagdirektorat for likestilling og vi er stolte over at vi siden 2011 har jobbet for et samfunn som er trygt for alle, med større åpenhet om kjønns- og seksualitetsmangfold, sier Bjørshol.

Bufdir har bygget et solid kunnskapsgrunnlag på feltet og du kan lese mer om Bufdirs arbeid for å bedre levekårene og livskvaliteten til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling og queerpersoner her.

– I anledning avkriminaliseringsdagen er det også viktig å løfte frem og gi honnør til aktører i sivilsamfunnet som lenge har stått på barrikadene og arbeidet for å fremme lhbtiq-personers rettigheter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonene spiller en veldig viktig rolle i politikkutformingen og i mange skeives hverdag. Vi i Bufdir er avhengige av innspill fra sivilsamfunnet når vi både utvikler og gjennomfører myndighetenes arbeid på lhbtiq-feltet, sier Bjørshol.