Bufdir sender på vegne av Kulturdepartementet (KUD) forslag til forskrift om tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på høring.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen utgangen av 19. mai 2022

Informasjon og dokumenter

Høringsbrev

Vår ref.: 2018/52780

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender på vegne av Kulturdepartementet (KUD) forslag til forskrift om tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på høring. Dagens rundskriv finner dere på Bufdir sine nettsider.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen utgangen av 19. mai 2022. Høringssvaret sendes på e-post til hoering.tilskudd@bufdir.no. I emnefeltet på e-posten skriver dere «Høring – tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, 2018/52780».

I høringsnotatet nedenfor er det redegjort for endringene. Vi ber om at dere leser dette før dere gir innspill.

Dersom dere legger ved en .pdf- eller word-fil er det viktig at den er mulig å åpne og lese. Det er viktig at dere selv strukturer svaret slik at det er forståelig hvilken paragraf dere viser til.

Det er ikke nødvendig å registrere seg. Alle kan gi høringsuttalelser. Dere oppgir hvem som gir høringssvar i e-posten.

Bufdir vil etter høringsfristen har utløpt gjennomgå og vurdere de innkomne høringssvarene. Basert på denne gjennomgangen vil direktoratet gi et endelig forslag til forskrift til BFD.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Utkast til ny forskrift
Høringsnotat
Høringsinstanser

10.august-stiftelsen
Abloom
ADHD Norge
Adopsjon i endring
Adopsjonsforum
African Cultural Awareness in Norway
African Student Association UIO
Agder fylkeskommune
Agenda X
Aktiv Ungdom
Alta Kirkelige Fellesråd
Álttá Sámi Giellaguovddáš
Alver kommune (fra 1.1.2020)
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Arawelo
Arendal kommune
Árran julevsáme guovdásj, Tysfjord
Askøy kommune
Ástávuona giellagoahtie, Lavangen
Aukra kommune
Barne- og familiedepartementet
Barneombudet
Bergen kommune
Bergen Røde Kors
Bodø Kommune
Bygdøt Curling Club
Bækkelagets Sportsklubb
Bærum Røde Kors
Cancelab Danseklubb
Caritas Norge
Clap Along As
Club Romano
De reisende kvinners forum
Deanu giellagáddi (SEG)/Tana samiske språksenter
Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge
Den Norske Helsingforskomite
Den Norske Romforening
Der du bor - Telemark
Det europeiske Wergelandssenteret (EWC)
Det Islamske Forbundet
Det jødiske samfunn i Trondheim
Det Mosaiske Trossamfund
Dialogforum Østfold
Dialogpilotene
Diversify
Dovre kommune
Drammen Minoritetsråd
Drammen Sanitetsforening
Drangedal kommune
Duoddara Ráfe - Pitesamisk senter
Elevorganisasjonen
En verden i dialog
EQuality
Etteradopsjon
Falstadsenteret
Felleskap Fotballklubb
Felleskap og respekt
Filadelfia
Foreningen for østsamene i Norge
Fornebu bordtennisklubb
Forum for integrering og dialog Agder
Forum for tro og livssyn Kristiansand
Framtiden i våre hender
Fredrikstad kommune
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Frilynt Norge
Fundatum
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Færder kommune
Gáisi Giellaguovddáš, Tromsø
Gïeleaernie, Røyrvik
Gïelem nastedh, Snåsa
Grimstad kommune
Grødem sokn
Gulset nærmiljøsenter
Guman Rights Research League
Hamar kommune
Hamar Ungdomskafe
HATS
Haugerud Idrettsforening
Herøy kommune (Møre og Romsdal)
Hisøy Idrettslag
HL-Senteret
Holmestrand kommune
Holmlia Nærmiljøsenter og frivilligsentral
Holmlia Sportsklubb
Hordaland Røde Kors
Horten og omegn pistolklubb
Hurdal kommune
Håpets Katedral as
IHSG
IKS
Indre Østfold kommune
Info123
Innvandrernes Landsorganisasjon (Inlo)
InorAdopt
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Inter African Committee in Norway
Interbridge as
International Romani Unions representative in Norway
Islamic Cultural Center Norway
Islamsk Råd Norge
Jeunesses Musicales Norway (JM Norway)
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Jødisk Kulturfestival Trondheim
Kasai Wetu
KF Innvandrarsenteret i Flora
KFUK-KFUMi Sogn og Fjordane
Khadija Senter
Kvinner i aktivitet
Kirkelig Dialogsenter
Klepp kommune
Klesutdeling
Klyve Nærmiljøsenter
Konfliktrådet
Kongolesisk Forening i Buskerud
Kragerø Rotary Klulbb
Kristent Interkulturelt Arbeid
KUN
Kvam herad
Kvenlandsforbundet
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet
Kvinnherad kommune
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Latinamerikansk forening
Lavangen kommune
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingsenteret i Hamar
Likestillingsenteret KUN
Lillehammer kommune
Lillesand sokn
Lillestrøm kommune
LIM – Likestilling, integrering og mangfold
LIN - Likestilling, inkludering og nettverk
Lindesnes kommune
Litteraturhuset
Litteraturhuset i Fredrikstad
Lørenskog Friskole
Magfoldshuset
Mandari
Mangfold i arbeidslivet
Medietilsynet
Memoar
Mennesker i fokus
Mercy House
Meråker kommune
Minhaj Dialogforum
Minotenk
Mirasenteret
MIR-UNG
Molde kommune
Multicultura Harstad
Muslimsk Dialognettverk
Muslimsk Råd Agder
Nansen Fredsenter
Nansenskolen
Narviksenteret
Nasjonale kompetansemiljø på hatkriminalitet
Nasjonale minoriteter i Norge (fellesorg)
Nes kommune
Nissedal kommune
Nobels Fredssenter
Noereh
Nome kommune
Nordland Fylkeskommune
Norge på arabisk for aktiviteter og informasjoner
Norges Bandyforbund
Norges Baskettballforbund
Norges Cykleforbund
Norges Danseforbund
Norges Døveforbund
Norges Fotballforbund
Norges Handicapforbund
Norges Handicapforbund Ungdom
Norges Institusjon for menneskerettigheter
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristne Råd
Norges Røde Kors
Norges Triatlonforbund
Norsk folkehjelp
Norsk Handikapforbunds Ungdom
Norsk PEN
Norsk redaktørforening
Norsk Start oslo
Norske kirke
Norske Kveners forbund
Norske reindriftssamers landsforbund
Norske samers riksforbund
Norsk-finsk forbund
Nærøysund kommune
Odds Ballklubb
Ohana barn og ungdom
OMOD
Open Hands For You
Organisasjonen Voksne for barn
Os Sokn
Os Turnforening
Oslo kommune
Oslo Kommune Bydel 1 Gamle Oslo
Oslo Kommune Bydel 2 Grünerløkka
Oslo Kommune Bydel 3 Sagene
Oslo Kommune Bydel 10 Grorud
Oslo Kommune Bydel 12 Alna
Oslo Kommune Bydel 13 Østensjø
Oslo Kommune Bydel 15 Søndre Nordstrand
Oslo Kommune Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo Kommune Velferdsetaten
Oslo Museum
Oslo politidistrikt
Oslo Røde Kors
Osterøy kommune
Palestinakomiteen på Sunnmøre
Papillon
Passion for difference
Porsgrunn kommune
Press
Prinsdal Skolekorps
Raftostiftelsen
Randaberg kommune
Redd Barna
Riddu Riddu
Rogaland Teater
Romani Council Union
Romani Kultura
Romanifolkets kystkultur
Romano kher
Rykkin Frivillighetssentral
Røde Kors Fauske
Røros kommune
Rådet for Kulturkompetanse i forebyggende arbeid
Salam
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge
Samenes folkeforbund
Sametinget
Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter, Kåfjord
SámiNisson forum
Samisk hus, Oslo
Samisk språk- og kultursenter, Porsanger
Samnager kommune
Samora Forum
Sárahkka
Sarpsborg kommune
Senja kommune
Senter for likestilling i Agder
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
Sjuvliano Kerr
Skeiv Ungdom
Skeiv Verden
Skogfinske interesser i Norge
Sogndal kommune
Stad kommune
Stiftelsen Arkivet
Stiftelsen Flexid
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Stiftelsen Rettferd
Stopp Diskrimineringen
Stopp Hatprat
Storfjord språksenter, Skibotn
Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening
Taternes landsforening
Transform
Trondheim kommune
Trygg Læring
Trøndelag Fylkeskommune
Tøyen Torgforening
Ullensvang kommune
Ulstein kommune
Ung Baptist
Ung Inkluldering
Ungdom og fritid
Unge funksjonshemmede
UNICEF
UTAD Critical
Utdanningsdirektoratet
Utrop as
Valdres FK
Várdobaiki samisk senter, Evenes
Vega Scene as
Verdens barn
Verdige smil
Vestland idrettskrets
Vestland Idrettsråd
Vestli IL
Vestre Toten kommune
Vestvågøy kommune
Vindafjord kommune
Volda kommune
Vågan kommune
Wild X
Øvre eiker Idrettsråd
Øvre Eiker kommune
Aajege - samisk språk og kompetansesenter, Røros

Høringssvar