Informasjon og dokumenter

Høringsbrev

Høringsbrev

Vår ref.: 2021/51683

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender på vegne av Kulturdepartementet (KUD) forslag til forskrift om tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold på høring. Dagens rundskriv finner dere på Bufdir sine nettsider.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen utgangen av 7. september 2021. Høringssvaret sendes på e-post til hoering.tilskudd@bufdir.no. I emnefeltet på e-posten skriver dere «Høring – tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold 2021/51683».

I høringsnotatet nedenfor er det redegjort for endringene. Vi ber om at dere leser dette før dere gir innspill.

Dersom dere legger ved en .pdf- eller word-fil er det viktig at den er mulig å åpne og lese. Det er viktig at dere selv strukturer svaret slik at det er forståelig hvilken paragraf dere viser til.

Det er ikke nødvendig å registrere seg. Alle kan gi høringsuttalelser. Dere oppgir hvem som gir høringssvar i e-posten.

Bufdir vil etter høringsfristen har utløpt gjennomgå og vurdere de innkomne høringssvarene. Basert på denne gjennomgangen vil direktoratet gi et endelig forslag til forskrift til KUD innen oktober 2021.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Anders Hendriksen (e.f.), divisjonsdirektør

Terje B. Grytten, avdelingsdirektør

 

 

Utkast - Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge
Høringsnotat
Høringsinstanser

Antipode Films as

Bergen Internasjonale Filmfestival as

Bergen Kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg

Blikk as

EQuality

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreningen Røverhuset

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI Sør

FRI Troms

FRI Vestfold og Telemark

Garmeres

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)

Helsedirektoratet

Helseutvalget

Klinefelterforeningen i Norge

KUN

Landsforeningen for CAH

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret KUN

Melk

MRKH Norge

Nord-Troms Pride

Oslo Pride as

Oslo/Fusion Film Festival

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Pride – Mo i Rana

Pride Hamar

Raballder Håndball

Reform

Regnbuedagene i Bergen as

Salam

Senter for likestilling

Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus

Skeiv Ungdom

Skeiv Verden

Skeiv Verden Vest

Skeivt Kristent Nettverk

Sofjo PRIDE

Stiftelsen Stensveen

Tromsø Arctic Pride as

Turner syndromforeningen Norge

Høringssvar