Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender på vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) forslag til endring i midlertidig forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som følge av covid-19 på høring.

 

Frist for å sende inn høringssvar er utgangen av 15. oktober 2021.

Informasjon og dokumenter

Høringsbrev

Høringsbrev

Vår ref.: 2020/57322

Høring av forslag til midlertidig forskrift for tilskuddsårene 2022 og 2023 som følge av Covid-19 – tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender på vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) forslag til midlertid forskrift for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner for tilskuddsårene 2022 og 2023 som følge av Covid-19 på høring. Dagens forskrift finner dere på Lovdata sine nettsider.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen utgangen av 15. oktober 2021. Høringssvaret sendes på e-post til hoering.tilskudd@bufdir.no. I emnefeltet på e-posten skriver dere «Høring – midlertidig forskrift 2022 og 2023 - 2020/51713».

Dersom dere legger ved en pdf- eller word-fil er det viktig at den er mulig å åpne og lese. Det er viktig at dere selv strukturer svaret slik at det er forståelig hvilken paragraf dere viser til.

Det er ikke nødvendig å registrere seg. Alle kan gi høringsuttalelser. Dere oppgir hvem som gir høringssvar i e-posten.

Bufdir vil etter høringsfristen har utløpt gjennomgå og vurdere de innkomne høringssvarene. Basert på denne gjennomgangen vil direktoratet gi et endelig forslag til forskrift til BFD innen desember 2021.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Anders Henriksen (e.f.) divisjonsdirektør

Terje B. Grytten avdelingsdirektør

Utkast til endring i midlertidig forskrift

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om endringer i forskrift om tilskudd til
frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som følge av covid-19

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet xx.xx.2021 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak nr. 381 av 17. desember 2020, og Stortingets budsjettvedtak nr. xx av xx.xx. 2021.

§ 1. Virkeområde og formål
Forskriften gjelder søknader om støtte etter forskrift 29. november 2007 nr. 1346 om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner for tilskuddsårene 2022 og 2023. Forskriften skal motvirke urimelige økonomiske utslag i støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene som følge av utbruddet av covid-19.

§ 2. Anvendelse
Forskrift 29. november 2007 nr. 1346 om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner gjelder med de tilpasningene som følger av denne forskriften.

§ 3. Utmåling av nasjonal grunnstøtte i 2022 og 2023
For å beregne det variable tilskuddet til nasjonalt arbeid i tilskuddsåret 2022 benyttes organisasjonenes grunnpoeng og bonuspoeng etter forskrift 29. november 2007 nr. 1346 § 16 fra grunnlagsåret 2019 eller 2020. En søker kan selv velge hvilket år den vil bruke som grunnlag av 2019 eller 2020. Dersom en organisasjon har uvanlig lave grunnpoeng og bonuspoeng i 2019 og 2020, kan den søke Fordelingsutvalget om å få bruke et gjennomsnitt av poengene for grunnlagsårene 2017 til 2019.

For å beregne det variable tilskuddet til nasjonalt arbeid i tilskuddsåret 2023 benyttes organisasjonenes grunnpoeng og bonuspoeng etter forskrift 29. november 2007 nr. 1346 § 16 fra grunnlagsåret 2019, 2020 eller 2021. En søker kan selv velge hvilket år den vil bruke som grunnlag av 2019, 2020 eller 2021. Dersom en organisasjon har uvanlig lave grunnpoeng og bonuspoeng i 2019, 2020 og 2021, kan den søke Fordelingsutvalget om å få bruke et gjennomsnitt av poengene for grunnlagsårene 2017 til 2019.

§ 4.Utmåling av etableringstilskudd i 2022 og 2023
Ved utmåling av etableringstilskudd i tilskuddsåret 2022 kan Fordelingsutvalget som følge av utbruddet av covid-19, gi etableringstilskudd for et fjerde år. Organisasjoner som ikke har mottatt nasjonal grunnstøtte eller etableringstilskudd i tilskuddsårene 2017 til 2021, kan enten benytte grunnlagstallene i 2019, 2020 eller 2021.

Ved utmåling av etableringstilskudd i tilskuddsåret 2023 kan Fordelingsutvalget som følge av utbruddet av covid-19, gi etableringstilskudd for et fjerde eller femte år. Organisasjoner som ikke har mottatt nasjonal grunnstøtte eller etableringstilskudd i tilskuddsårene 2018 til 2022, kan enten benytte grunnlagstallene i 2019, 2020, 2021 eller 2022.

§ 5. Utmåling av uttrappingstilskudd i 2022 og 2023
Organisasjoner som mottar uttrappingstilskudd i tilskuddsåret 2021 (grunnlagsåret 2019) kan velge mellom å benytte grunnlagsåret 2020 eller et gjennomsnitt av poengene for grunnlagsårene 2017 til 2019 som grunnlagsår for søknad til tilskuddsåret 2022, dersom de med dette grunnlaget kan søke ordinært tilskudd.

Organisasjoner som mottar uttrappingstilskudd i tilskuddsåret 2022 (grunnlagsåret 2020) kan velge mellom å benytte grunnlagsåret 2020 eller 2021 eller et gjennomsnitt av poengene for grunnlagsårene 2017 til 2019 som grunnlagsår for søknad til tilskuddsåret 2023, dersom de med dette grunnlaget kan søke ordinært tilskudd.

§ 6. Utmåling av internasjonal grunnstøtte i 2022 og 2023
For å beregne internasjonal grunnstøtte i tilskuddsårene 2022 og 2023 benytter hver organisasjon gjennomsnittet av sine poeng i grunnlagsårene 2017 til 2019 etter forskrift 29. november 2007 nr. 1346 § 23.

Organisasjoner som søker om internasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2023 og ikke har fått internasjonal grunnstøtte i tilskuddsårene 2019-2021, kan bruke 2021 som grunnlagsår.

§ 7. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks.


Forskriften gjelder til 31. desember 2023.

Utkast - Endring midlertidig forskrift 2022 og 2023.pdf

Høringsnotat
Høringsinstanser

4H Norge

ACTA - Barn og Unge i Normisjon

ADHD Norge

AFS Norge Internasjonal Utveksling

AKKS

Aktivitetsklubben

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter

Arbeidernes Ungdomsfylking

bandOrg

Blekkulfklubben

Blå Kors Norge

Brunstad Ungdomsklubb

Changemaker

CISV Norge Internasjonale barneleire

De Unges Orkesterforbund

Den Norske Turistforening

Det Islamske Forbundet

Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon

Diabetesforbundet

Dysleksi Norge

Europeisk Ungdom

Fordelingsutvalget

Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon

Frelsesarmeens Barn og Unge

Frikirkens Barn & Unge

Frilynt Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hekta - trosopplæring for ungdom

Humanistisk Ungdom

Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser)

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

Håndverksstedet for barn og unge

Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon

Junior- og barneorganisasjonen Juba

Juvente

Korpsnett Norge

Kristelig Folkepartis Ungdom

Kristen Idrettskontakt

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsorganisasjonen for tverrkirkelige ungdomsarbeid

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

MakeMusic

Mental Helse Ungdom

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Miljøagentene

MIR-UNG

Misjonskirken UNG

Natur og Ungdom

Noereh

Noregs Ungdomslag

Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbunds ungdom

Norges Bygdeungdomslag

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Husflidslag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM Speidere

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Livredningsselskap

Norges Musikkorps Forbund

Norges Røde Kors

Norges Speiderforbund

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Venstre

Norsk Cøliakiforening

Norsk Cøliakiforenings ungdom

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO)

Norsk Luthersk Misjonssamband Ung

Norsk Målungdom

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Tourette Forening

Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund

Norske Samers Riksforbund

Ny Generasjon

Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg

PRESS - Redd Barna Ungdom

Psoriasis- og eksemforbundet Ung

Re:Act

Redningsselskapet

SAFO

Senter for flerkulturell ungdom

Skeiv Ungdom

Skjærgårds LIVE

Spire

Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening

Søndagsskolen Norge

Team Skadal

Ung i kor

Ung Kirkesang

Ung Kreft

Ungdom mot EU

Ungdom mot narkotika

Ungdommens Sjakkforbund

Unge Funksjonshemmede

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening

World Saving Hustle

Youth Atlantic Treaty Association Norway

Youth for understanding

Høringssvar