Tildelinger 2021

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Tilskudd 2021

ANTIRASISTISK SENTER

Antirasistisk veiledning, Antirasistisk møteplass

 536 956

CARITAS BERGEN

«Snakk sammen» - Informasjonsarbeid og forebygging av rasisme og diskriminering i arbeidsliv

 150 000

DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE

Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer mot personer som tilhører nasjonale minoriteter

 400 000

FELLESSKAP OG RESPEKT

Podkast

 250 000

FORUM FOR INTEGRERING OG DIALOG AGDER

Kunnskapsløft mot rasisme, diskriminering og hatefulle yttringer

 58 000

FORUM FOR TRO OG LIVSSYN KRISTIANSAND

Prosjektet Inkludering, mangfold og dialog - IMD

 281 025

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Ungdomsworkshops Fredrikstad - om rasisme, hatytringer og diskriminering

 100 000

FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD

Identiteter under angrep - en interseksjonell mangfoldskonferanse mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

 500 000

HOLMLIA NÆRMILJØSENTER OG FRIVILLIGSENTRAL

 

Tiltak mot rasisme,diskriminering og hatefulle ytringer

391 819

INOR ADOPT

Forebygging av rasisme og diskriminering i utenlandsadoptertes nettverk og familie.

 300 000

ISLAMSK RÅD NORGE

Informasjonsarbeid for å kontre rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet eller religion.

 200 000

KUN

Kurs og dialogmøter i Tromsø

 300 000

MINORITETSPOLITISK TENKETANK - MINOTENK

Håndbok mot rasisme

 350 000

MØHLEN PRIS IDRETTSLAG

Get informed - Mediekyndighet

 200 000

NARVIKSENTERET - NORDNORSK STIFTELSE FOR HISTORIEFORMIDLING, MENNESKERETTIGHETER OG FREDSBYGGING

Vi må snakke om vårt lokalsamfunn

 200 000

NOEREH

Stolt i Sápmi

 43 000

NOME KOMMUNE

Ungdom kurser ungdom

 35 000

NORGES FOTBALLFORBUND

Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer i norsk fotball

 300 000

NORGES HANDIKAPFORBUND OSLO

Nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring mot hatprat

 160 000

NORSK FOLKEHJELP BERGEN

DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken Vestland

 400 000

NORSKE SAMERS RIKSFORBUND

Doarvái dál fal / Nok nu ja

 300 000

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Samhold i mangfold

 500 000

STIFTELSEN ARKIVET

Ta plass

 400 000

STIFTELSEN BARNEVAKTEN

Forebyging av hatprat på nett

 400 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Antisigansime - rasismen ingen snakker om

 350 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Nasjonalt antirasistisk nettverk

 150 000

STIFTELSEN LITTERATURHUSET

Hatprat på nett – Skolebesøk for ungdomstrinnet og vgs.

 239 200

STIFTELSEN NANSENSKOLEN NANSENSKOLEN - NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN FREDSSENTER

Dialog etter hendelsen 10. august 2019

 225 000

VESTLAND INNVANDRERRÅD

"Diskriminert, hva gjør jeg nå?" Forebygging av rasisme og diskriminering

 280 000