Tildelinger 2021

Barnevernfaglig videreutdanning

Søkerorganisasjon

Tilskudd

Videreutdanning

Studiested

Alver kommune (fra 1.1.2020)

48450

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Alver kommune (fra 1.1.2020)

47500

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Arendal kommune

90000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Arendal kommune

75000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Askøy kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Askøy kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Askøy kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Askøy kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Askøy kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Bardu kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Barneverntjenesten i Sel og Vågå

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Barneverntjenesten i Sel og Vågå

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Bergen kommune

35600

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Bergen kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Bergen kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Bergen kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Bergen kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Bergen kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Bergen kommune

46500

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Bergen kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Bergen kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Bergen kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Bergen kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Bergen kommune

90000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Bergen kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Bergen kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bergen kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bergen kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bjørnafjorden kommune (fra 1.1.2020, tidligere Os)

90000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bjørnafjorden kommune (fra 1.1.2020, tidligere Os)

91000

Vurdering av barnas beste

Universitetet i Stavanger

Bærum kommune

86000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Bærum kommune

90000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Bærum kommune

81937

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Eidskog kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Oslo MET

Eidskog kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Oslo MET

Eidsvoll kommune

9050

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Eigersund kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Farsund kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Farsund kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Felles barnevernstjeneste i Valdres

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Felles barnevernstjeneste i Valdres

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Felles barnevernstjeneste i Valdres

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Felles barnevernstjeneste i Valdres

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Fosen barneverntjeneste

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Fosen barneverntjeneste

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Fosen barneverntjeneste

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Fosen barneverntjeneste

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Fredrikstad kommune

40000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Frogn kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Frogn kommune

90000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Froland kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Færder kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Færder kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Giske kommune

90000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Gjerstad kommune

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Gjerstad kommune

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Gjesdal kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Gran kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Grimstad kommune

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Grimstad kommune

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Hamar kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Hamar kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Hamar kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Haugesund kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Herøy kommune (Møre og Romsdal)

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Hjelmeland kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Holmestrand kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Holmestrand kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Ibestad kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Indre Østfold kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Indre Østfold kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Indre Østfold kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Indre Østfold kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Interkommunal barnevernstjeneste i Leirfjord

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Interkommunalt barnevern i Tysvær og Bokn

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Interkommunalt barnevern i Tysvær og Bokn

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Karmøy kommune

85000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Karmøy kommune

85000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Karola Spone

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Kautokeino kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Kinn kommune (fra 1.1.2020)

90000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Kinn kommune (fra 1.1.2020)

90000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Kinn kommune (fra 1.1.2020)

90000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Kongsvinger kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Vurdering av barnas beste

Stavanger VID

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Stavanger

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Kristiansund kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Kristiansund kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Kvam herad

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Lillehammer kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Lillehammer kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Lillestrøm kommune (fra 1.1.2020)

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Lindesnes kommune (fra 1.1.2020)

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Lindesnes kommune (fra 1.1.2020)

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Lindesnes kommune (fra 1.1.2020)

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Lunner kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Lunner kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Lørenskog kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Lørenskog kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Lørenskog kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Lørenskog kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Lørenskog kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Løten kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Midt-Telemark kommune (fra 1.1.2020)

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Midt-Telemark kommune (fra 1.1.2020)

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Molde kommune

90000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Molde kommune

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Moss kommune (fra 1.1.2020)

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Moss kommune (fra 1.1.2020)

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Målselv kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Namsos kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Namsos kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Nannestad kommune

15000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Narvik kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Narvik kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Nesodden kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Nittedal kommune

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Nordre Follo kommune (fra 1.1.2020)

20000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Nordre Follo kommune (fra 1.1.2020)

20000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Nordre Follo kommune (fra 1.1.2020)

20000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Nordre Follo kommune (fra 1.1.2020)

20000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Nore og Uvdal kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Nore og Uvdal kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Notodden kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Nærøysund kommune (fra 1.1.2020)

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oppdal kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Oslo kommune

86000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Oslo kommune

85000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oslo kommune

50000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Oslo kommune

50000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Oslo kommune

33000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Oslo kommune

33000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Oslo kommune

33000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Oslo kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Oslo kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Oslo kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Oslo kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Oslo kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Oslo kommune

90000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oslo kommune

90000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Oslo kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Oslo kommune

20000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Oslo kommune

3000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Oslo kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Porsgrunn kommune

48717

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Porsgrunn kommune

48717

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Porsgrunn kommune

48717

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Porsgrunn kommune

48717

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Rakkestad kommune

26000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Rakkestad kommune

40000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Randaberg kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Ringerike kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Ringerike kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Ringsaker kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Ringsaker kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Ringsaker kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Ringsaker kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Salangen kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Sandefjord kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Sandefjord kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Sandefjord kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Sandnes kommune

52000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Sandnes kommune

52000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Sarpsborg kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Oslo MET

Sarpsborg kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Sarpsborg kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Sarpsborg kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Sarpsborg kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Sarpsborg kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Oslo MET

Sarpsborg kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Sarpsborg kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Stavanger VID

Senja kommune (fra 1.1.2020)

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Senja kommune (fra 1.1.2020)

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Senja kommune (fra 1.1.2020)

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Senja kommune (fra 1.1.2020)

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Skien kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Skien kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Skien kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Skien kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Skien kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Skien kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Stavanger VID

Skien kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Skien kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Sogn barnevern

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Sola kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Sola kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Sola kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Sola kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Sortland kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Sortland kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Sortland kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Stad kommune (fra 1.1.2020)

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Stange kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Stange kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Stange kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Stavanger kommune

78213

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Stavanger kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Stavanger kommune

90000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Stavanger kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Steinkjer kommune

57000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Stendi AS

70000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Stendi AS

35000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Stendi AS

35000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Stiftelesen Crux

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Stjørdal kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Stjørdal kommune

76372

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Stjørdal kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Strand kommune

64000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Stranda kommune

90000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Sula kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020)

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020)

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Sveio kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo VID

Sør-Odal kommune

59000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Sør-Odal kommune

63000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Sør-Varanger kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Time kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Time kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Tjeldsund kommune (fra 1.1.2020, tidligere Skånland)

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Tromsø kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Tromsø kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Tromsø kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Trondheim kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Trondheim kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Trondheim kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Trondheim kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Trondheim kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Oslo 

Trondheim kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Trondheim kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Trondheim kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Trondheim kommune

90000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Trondheim kommune

90000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Trondheim kommune

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Trondheim kommune

90000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Trondheim kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Trondheim kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Trondheim kommune

83000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Trondheim kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Trondheim kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Trondheim kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Trondheim kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Trondheim kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Trondheim kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Trondheim kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Trondheim kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Trondheim kommune

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Tønsberg kommune (fra 1.1.2020)

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Tønsberg kommune (fra 1.1.2020)

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Ullensaker kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Ullensaker kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Ullensaker kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Høgskulen på Vestlandet

Ullensaker kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Høgskulen på Vestlandet

Ullensaker kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Ullensaker kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Ullensaker kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Vefsn kommune

90000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Vefsn kommune

90000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo MET

Vennesla kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Vennesla kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Vestby kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Vestre Slidre kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Vindafjord kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Volda kommune

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Vågan kommune

79240

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Vågan kommune

70400

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Østre Toten kommune

51000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Øvre Eiker kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Øvre Eiker kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Øvre Eiker kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Øvre Eiker kommune

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Oslo MET

Øygarden (fra 1.1.2020)

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Øygarden (fra 1.1.2020)

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Høgskulen på Vestlandet

Øygarden (fra 1.1.2020)

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Stavanger VID

Ålesund kommune (fra 1.1.2020)

91000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Stavanger VID

Ålesund kommune (fra 1.1.2020)

91000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Åmot kommune

91000

Vurdering av barnas beste

Oslo MET

Åmot kommune

91000

Relasjonskompetanse i barnevernet

Oslo VID

Årdal kommune

31600

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Karienborg ungdomsheim

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Yttrabekken Ungdomssenter

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Kvæfjord ungdomssenter

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Lamo ungdomssenter

55000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Silsand ungdomssenter

55000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Lamo ungdomssenter

60000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Borg barne- og familiesenter

91000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Universitetet i Tromsø

Tildelinger 2020

Barnevernfaglig videreutdanning

Søkerorganisasjon

Tilskudd

Videreutdanning

Studiested

Alta kommune

150 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Alta kommune

150 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Alta kommune

150 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Alta kommune

150 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Alta kommune

150 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Alta kommune

150 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Alver kommune

51 200

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Alver kommune

52 850

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Alver kommune

71 800

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Arendal kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Arendal kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Arendal kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Asker kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Asker kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Asker kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Askøy kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Askøy kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Askøy kommune

104 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Askøy kommune

104000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Aure kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Aurland kommune

45 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Austevoll kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Austevoll kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Bardu kommune

150 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Barneverntjenesten i Sel og Vågå

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Bergen kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

104 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Bergen kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bergen kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bergen kommune

80 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Bergen kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Berlevåg kommune

150 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Bjørnafjorden kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bjørnafjorden kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bjørnafjorden kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Bærum kommune

71 506

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Bærum kommune

85 499

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Bærum kommune

66 002

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Bærum kommune

102 973

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Drammen kommune

89 199

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Drammen kommune

88 801

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Drammen kommune

88 801

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Eigersund kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Eigersund kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Elverum kommune

25 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Elverum kommune

25 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Enebakk kommune

30 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Fauske kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Fosen barneverntjeneste

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Fosen barneverntjeneste

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Fosen barneverntjeneste

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Gjesdal kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Gjesdal kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Grane kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Grimstad kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Hafs interkommunale barneverntjeneste

77 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Hafs interkommunale barneverntjeneste

87 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Hamar kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Haraldsplass diakonale stiftelse

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Hattfjelldal kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Haugesund kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Haugesund kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Haugesund kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Haugesund kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Herøy kommune (Møre og Romsdal)

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Holmestrand kommune

90 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Holmestrand kommune

90 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Horten kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Horten kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Human Care Ung

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Hå kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Hå kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Ibestad kommune

125 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Indre Østfold kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Indre Østfold kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Indre Østfold kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Indre Østfold kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Indre Østfold kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Karmøy kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Klepp kommune

61 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Klepp kommune

62 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Klepp kommune

61 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Kongsvinger kommune

46 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Kongsvinger kommune

46 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Kongsvinger kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Kristiansand kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Kristiansand kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Kristiansand kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Kristiansand kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Kristiansand kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Kristiansand kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Kristiansand kommune

95 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Kristiansand kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Kristiansund kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Kristiansund kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Kvinnherad kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Kvinnherad kommune

95 848

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Kvinnherad kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Larvik kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Larvik kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Lillestrøm kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Lillestrøm kommune

97 500

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Lindesnes kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Lindesnes kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Lindesnes kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Lunner kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Lunner kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Lunner kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Lørenskog kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Lørenskog kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Lørenskog kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Lørenskog kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Malvik kommune

104 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Melhus kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Molde kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

OsloMet

Moss kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Moss kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Moss kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Målselv kommune

77 148

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Målselv kommune

104 044

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Målselv kommune

104 044

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Namsos kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Nordre Follo kommune

20 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Nordre Follo kommune

20 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Nordre Follo kommune

20 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Nordre Follo kommune

20 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Nore og Uvdal kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Notodden kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Notodden kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Notodden kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Orkland kommune

104 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Orkland kommune

104 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Orkland kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Oppdal kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Oslo kommune

50 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Oslo kommune

45 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

3 445

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

37 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Oslo kommune

40 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

60 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Oslo kommune

27 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

27 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

31 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

28 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Oslo kommune

95 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Oslo kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Oslo kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Oslo kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Oslo kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Oslo kommune

75 632

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Oslo kommune

68 855

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Osterøy kommune

93 800

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Porsanger kommune

147 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Randaberg kommune

105 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Randaberg kommune

104 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Ringsaker interkommunale barnevernvakt

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Ringsaker kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Ringsaker kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Ringsaker kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Salangen kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Saltdal kommune

75 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Sandefjord kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Sarpsborg kommune

92 500

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Sarpsborg kommune

92 500

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Sarpsborg kommune

92 500

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Sarpsborg kommune

92 500

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Sauda kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Siljan kommune

75 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Skien kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Smøla kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Sola kommune

104 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Sola kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Sortland kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Sortland kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Sortland kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Stad kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Stange kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Stange kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stange kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stange kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Stavanger kommune

75 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Steinkjer kommune

68 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Steinkjer kommune

68 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Stendi AS

80 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stendi AS

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stendi AS

17 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stendi AS

17 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stendi AS

80 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stiftelsen Crux

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stiftelsen Crux

80 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stiftelsen Milepælen ungdomshjem

13 250

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stiftelsen Milepælen ungdomshjem

13 250

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stjørdal kommune

86 372

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Strand kommune

74 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Strand kommune

74 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Sula kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Sula kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020)

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Sunnhordland interkommunale barneverntjeneste

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Sunnhordland interkommunale barneverntjeneste

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Surnadal kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Sveio kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Tjeldsund

96 500

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Tromsø kommune

119 780

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Tromsø kommune

60 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Tromsø kommune

125 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Tromsø kommune

113 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Tromsø kommune

123 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Tromsø kommune

50 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Trondheim kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Trondheim kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Trondheim kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Trondheim kommune

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Trondheim kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Trondheim kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Trondheim kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Trondheim kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Trondheim kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Trysil kommune

59 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Trysil kommune

59 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Tynset kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Tysvær kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Ullensaker kommune

59 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Ullensaker kommune

59 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Ullensaker kommune

59 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Ullensaker kommune

59 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Vaksdal kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Vestby kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Vestby kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Vindafjord kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Vindafjord kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Volda kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Volda kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Voss kommune

52 500

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Vågan kommune

110 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Våler kommune (Østfold)

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Øvre Eiker kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Øvre Eiker kommune

104 000

Vurdering av barnas beste

OsloMet

Øygarden

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Øygarden

76 110

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Øygarden

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Øygarden

104 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID Oslo

Øygarden

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Øygarden

76 110

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Ålesund kommune

104 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Ålesund kommune

100 000

Vurdering av barnas beste

Høgskulen på Vestlandet

Ås kommune

104 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Akershus ungdoms- og familiesenter

20 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Vestfold barne-og familiesenter

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Agder barne og familiesenter

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Ranheim Vestre

35 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Fosterhjemtjenesten Akershus

40 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID Stavanger

Tromsø ungdomssenter

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Ranheim Vestre

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Ranheim Vestre

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Lierfoss ungdoms og familiesenter

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Gullhella barne- og familiesenter

50 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Tromsø ungdomssenter

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Tildelinger 2019

Barnevernfaglig videreutdanning

Søkerorganisasjon

Tilskudd

Videreutdanning

Studiested

Aglo Opplæringssenter

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Asker kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Asker kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Askøy kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Askøy kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Austevoll kommune

89 250

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Austevoll kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Barneverntjenesten i Våler, Åsnes og Grue

90 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Bergen kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bergen kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bergen kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bergen kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Bergen kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Bergen kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Bergen kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Bergen kommune

58 527

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Bergen kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

62 750

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

82 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Bergen kommune

58 875

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Bergen kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Bodø kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Bodø kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Bodø kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Brønnøy kommune

86 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Brønnøy kommune

86 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Brønnøy kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Bærum kommune

87 471

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Bærum kommune

94 752

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Bærum kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Bærum kommune

86 434

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Bærum kommune

87 988

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Dovre kommune

52 500

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Dovre kommune

52 500

Relasjonskompetanse i barnevernet

Vid vitenskapelige høgskole

Enebakk kommune

80 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Fagertun norsk  folkehjelps hybelhus

88 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Farsund kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Farsund kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Farsund kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Farsund kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Fauske kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Fauske kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Flora kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Flora kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Flora kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Flora kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Flora kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Fosen kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Fosen kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Færder kommune

98 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Giske kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Giske kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Gjerstad kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Gjerstad kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Gjerstad kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Gjerstad kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Grane kommune

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Grimstad kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Gulen kommune

28 500

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Gulen kommune

50 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Halden kommune

51 500

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Hamar kommune

41 304

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Hammerfest kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Hammerfest kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Hammerfest kommune

73 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Haugesund kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Haugesund kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Herøy kommune (Møre og Romsdal)

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Holmestrand kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Horten kommune

20 596

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Horten kommune

15 304

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Hurdal kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Inderøy kommune

67 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Interkommunal barneverntjeneste

80 500

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Interkommunal barneverntjeneste i Tysvær og Bokna

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Interkommunal barneverntjeneste i Tysvær og Bokna

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Karmøy kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Karmøy kommune

85 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Karmøy kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Kautokeino kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Kautokeino kommune

100000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Klokkergårdstiftelsen

30 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Kongsvinger kommune

51 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Kongsvinger kommune

61 009

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Kristiansand kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Kristiansand kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Kristiansand kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Kristiansand kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Kristiansand kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Kristiansand kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Kristiansand kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Kristiansand kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Kvinnherad kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Kvinnherad kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Kvinnherad kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Kvinnherad kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Kvæfjord kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Oslo Met

Lenvik kommune

87 972

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Lenvik kommune

87 972

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Lenvik kommune

87 972

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Lunner kommune

90 000

Spe- og småbarns psykiske helse

RBUP Øst

Lunner kommune

90 000

Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid

OsloMet

Lyngen kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Lyngen kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Lørenskog kommune

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Lørenskog kommune

40 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Mandal kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Melhus kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Modum kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Modum kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Modum kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Modum kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Molde kommune

40 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Nesodden kommune

99 549

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Nore og Uvdal kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Oppdal kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Oppegård kommune

20 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Orkdal kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Os kommune (Hordaland)

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Oslo kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Oslo kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Oslo kommune

58 433

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Oslo kommune

24 500

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Oslo kommune

24 500

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Oslo kommune

59 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Oslo sanitetsforening Brusetkollen AS

72 700

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Radøy kommune

7 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Randaberg kommune

45 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Randaberg kommune

45 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Re kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Re kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Ringebu kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Ringsaker kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Rygge kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Rygge kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Råde kommune

42 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Salangen kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Salangen kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Saltdal kommune

70 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Sandefjord Kommune

71 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Sandnes kommune

60 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Sandnes kommune

60 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Sandnes kommune

50 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Sarpsborg kommune

91 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Sauherad kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Sauherad kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Sauherad kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Skedsmo kommune

98 200

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Skedsmo kommune

93 700

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Skedsmo kommune

93 700

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Skedsmo kommune

96 200

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Ski kommune

30 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Ski kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

Skjervøy kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Skodje kommune

75 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Sortland kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Sortland kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Sortland kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stange kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Stavanger kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Stavanger kommune

88 580

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Stavanger kommune

66 960

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Steinkjer kommune

67 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Steinkjer kommune

67 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Steinkjer kommune

67 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Stranda kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Sunndal kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Sunndal kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Sunnhordland interkommunale barnevernstjeneste

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Sveio Kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

NTNU Trondheim

       

Time kommune

85 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Time kommune

85 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Time kommune

94 400

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Tromsø kommune

27 000

Vold i nære relasjoner

Universitetet i Tromsø

Tromsø kommune

27 000

Vold i nære relasjoner

Universitetet i Tromsø

Tromsø kommune

27 000

Vold i nære relasjoner

Universitetet i Tromsø

Tromsø kommune

69 000

Vurdering av barnets beste

Oslo Met

Trondheim kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

Universitetet i Stavanger

Trondheim kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Trondheim kommune

65 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Trondheim kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Trondheim kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Trondheim kommune

89 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Trondheim kommune

82 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Trondheim kommune

88 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Trondheim kommune

80 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Trondheim kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Trondheim kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Trondheim kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

       
       

Trøgstad kommune

34 520

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Vadsø kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Vennesla kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

Vid vitenskapelige høgskole

Verdal kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

OsloMet

Vestby kommune

100 000

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet

Vestby kommune

100 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Vindafjord kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Vindafjord kommune

100 000

Minioritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Vindafjord kommune

100 000

Minoritetskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Voss kommune

90 000

Psykososialt arbeid med barn og unge

VID Oslo

Voss kommune

90 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Voss kommune

60 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Vågan kommune

100 000

Relasjonskompetanse i barnevernet

VID vitenskapelige høgskole

Vågsøy kommune

100 000

Vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet

Ås kommune

92 500

Vurdering av barnets beste

Oslo Met

Solbakken barne- og familiesenter

52 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

BVT Behandling Geithus

75 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

BVT Behandling Geithus

75 000

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Gullhella barne- og familiesenter

21 050

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

RBKU Nord

Tildelinger 2018

Barnevernfaglig videreutdanning
Søker/kommune   Tilskudd   Videreutdanning  Studiested 
Alta kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Alta kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Alta kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Arendal kommune      19 600 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Asker kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Asker kommune      90 555 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Asker kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Askim kommune      59 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Aurskog-Høland kommune      70 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Bamble kommune      47 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN USN
Bamble kommune      53 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Bardu kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Bergen kommune      82 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Bergen kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Bergen kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Bergen kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Bergen kommune      82 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Bergen kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Bergen kommune      75 560 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Bergen kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Bergen kommune      65 756 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Bergen kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Brønnøy kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Bærum kommune      44 983 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
Bærum kommune      76 620 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Bærum kommune      81 795 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Bærum kommune      81 896 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Drammen kommune      91 249 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Eidsberg kommune      97 900 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Eidsvoll kommune      64 453 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Eidsvoll kommune      64 453 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Eigersund kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Eigersund kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Enebakk kommune      35 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Farsund kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Fauske kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Fjell kommune      30 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Fjell kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Fjell kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Fjell kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Fosen barneverntjeneste    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Fosen barneverntjeneste    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON UTDANNING OG OPPVEKST      30 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
FREDRIKSTAD      30 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
FÆRDER KOMMUNE      98 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
FÆRDER KOMMUNE      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN USN
Førde kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Gjerstad kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
GJESDAL KOMMUNE HELSE OG VELFERD    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
GJESDAL KOMMUNE HELSE OG VELFERD    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
GJESDAL KOMMUNE HELSE OG VELFERD    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Gloppen kommune      78 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Gran kommune      90 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Grong kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Halden kommune      51 500 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Halden kommune      27 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN USN
Harstad kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Haugesund kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Haugesund kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Haugesund kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Haugesund kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Haugesund kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Hvaler kommune      81 356 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Høyanger kommune      42 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Hå kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Hå kommune      43 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Hå kommune      43 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Ibestad kommune      85 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Karmøy kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
Karmøy kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
Karmøy kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Klepp kommune      62 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Klepp kommune      62 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Klæbu kommune      97 708 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Kristiansand kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Kristiansand kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Kristiansand kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Kristiansand kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN USN
Kristiansand kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN USN
KRISTIANSUND KOMMUNE HELSE OG SOSIAL    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Kvæfjord kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
LARVIK KOMMUNE      29 300 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
LARVIK KOMMUNE      29 300 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
LARVIK KOMMUNE      27 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Levanger kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Levanger kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN USN
Levanger kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Levanger kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Levanger kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
LILLEHAMMER KOMMUNE OPPVEKST UTDANNING OG KULTUR    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
LILLEHAMMER KOMMUNE OPPVEKST UTDANNING OG KULTUR    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Lunner kommune      60 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Lunner kommuner      70 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Løten kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Malvik kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Malvik kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Malvik kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Malvik kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Modum kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Molde kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Moss kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Nannestad kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Narvik kommune      42 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
Narvik kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Nedre Eiker kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Nedre Eiker kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Nedre Eiker kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Nedre Eiker kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Nedre Eiker kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Nesseby kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Newstep AS      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
Nord-Fron kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Nord-Fron kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Oppegård kommune      60 600 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Orkdal kommune      90 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Orkdal kommune      90 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Orkdal kommune      90 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Orkdal kommune      90 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Orkdal kommune      90 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN      86 800 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE      45 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE      45 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE      90 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE      45 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN USN
OSLO KOMMUNE BYDEL 5 FROGNER      20 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Oslo kommune bydel St.Hanshaugen    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Osterøy kommune         9 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Porsgrunn kommune      77 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Re kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN USN
Ringsaker kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Ringsaker kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Rygge kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Rygge kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Røros kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Salangen kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Sarpsborg kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Sarpsborg kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Sarpsborg kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Sarpsborg kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Skedsmo kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Skien kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Skien kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Skien kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Skien kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Skien kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Skien kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Skien kommune    100 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Skjåk kommune      20 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
SOGN BARNEVERN    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Sola kommune      52 000 Barnevernledelse RKBU/NTNU
Sola kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Sortland kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Stange kommune      75 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE BARNEVERNTENESTE    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE BARNEVERNTENESTE    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE BARNEVERNTENESTE    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Sykkylven kommune      60 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Sør-Varanger kommune      72 859 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Tromsø kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Tromsø kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Trondheim kommune      65 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Tysfjord kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Tønsberg kommune      64 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Tønsberg kommune      64 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Tønsberg kommune      64 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Vennesla kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Vestby kommune      90 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Vestre Toten kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Vestre Toten kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Vestvågøy    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Vindafjord kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Vindafjord kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Vindafjord kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Vindafjord kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Volda kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Voss kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet OsloMet
Vågan kommune    100 000 Juss i barnevernfaglig arbeid ved UIS og OsloMet UIS
Våler kommune (Østfold)      92 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Østre Toten kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
Østre Toten kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
Østre Toten kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Østre Toten kommune    100 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RKBU RKBU
Øvre Eiker kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet OsloMet
Øyer kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Ål kommune    100 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Ål kommune      50 000 Barnevern i et minoritetsperspektiv ved OsloMet og USN OsloMet
Ålesund kommune      50 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Ålesund kommune      55 000 Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og foreldre VID
Åmot kommune      91 000 Vurdering av barnets beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet HVL
Stjørdal Ungdomssenter      92 803 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning RKBU
Agder og Telemark beredskapshjem      48 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning RKBU
Familiehjem Telemark og Vestfold      38 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning RKBU
Agder og Telemark beredskapshjem      48 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning RKBU
Stjørdal Ungdomssenter      69 866 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning RKBU
Hedmark ungdoms- og familiesenter      10 429 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning RKBU
Hedmark ungdoms- og familiesenter      99 000 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning RKBU
       

Tildelinger 2017

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning
Søker Tilskudd Antall studenter
Bergen kommune 52 000 1
Brønnøy kommune 100 000 1
Fosterhjemtjenesten Bufetat region Sør, avdeling Buskerud 63 000 1
Frøya kommune 32 000 1
Gjerstad kommune 28 000 2
Hammerfest kommune 100 000 1
Haram kommune 15 000 1
Haugesund kommune 100 000 1
Ibestad kommune 100 000 1
Karlsøy kommune 100 000 1
Karmøy kommune 200 000 2
Klokkerhuset, Agder og Telemark ungdomssenter 63 000 1
Kristiansand kommune 200 000 2
Lenvik kommune 154 000 2
Lindås kommune 50 000 1
Lunner kommune 66 452 1
Melhus kommune 100 000 1
Nannestad kommune 70 000 2
Nittedal kommune 90 000 1
Oslo kommune BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND 100 000 1
Randaberg kommune 100 000 1
Rissa kommune FOSEN BARNEVERNSTJENESTE 300 000 3
Sande kommune 65 000 1
Sandnes kommune 19 000 1
Skien kommune 92 500 1
Skjerfheimkollektivet, BVT behandling 63 000 1
Sortland kommune 200 000 2
St. Hansgården, Agder og Telemark ungdomssenter 63 000 1
Steinkjer kommune 120 000 2
Sudmannske senter foreldre og barn, region Vest, Bergen 40 000 2
Vestfold barne- og familiesenter 63 000 1
Østfold ungdoms- og familiesenter, Villaveien ungdomshjem 85 200 1
Barnevern i et minoritetsperspektiv
Søker Tilskudd Antall studenter
Drammen kommune 29 500 1
Hamar kommune 29 000 2
Lyngdal kommune 100 000 2
Narvik kommune 42 417 1
Porsanger kommune 50 000 1
Ringerike Omsorgssenter Avdeling Egge 34 000 1
Sortland kommune 50 000 1
Volda kommune 371 200 9

Tildelinger 2016

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning
Søker Tilskudd 2016
Bergen kommune 77 120
Elverum kommune 10 000
Gamvik kommune 86 000
Gran kommune 90 913
Hammerfest kommune 90 913
Harstad kommune 90 913
Haugesund kommune 90 913
Horten kommune 90 913
Hurum kommune 90 913
INTERKOMMUNALT BARNEVERN I TYSVÆR OG BOKN 83 400
INTERKOMMUNALT BARNEVERN I TYSVÆR OG BOKN 83 400
Kristiansand kommune 90 913
Kristiansand kommune 90 113
Lyngen kommune 90 113
Nes kommune 90 913
Nittedal kommune 90 913
Nittedal kommune 90 913
Nordreisa kommune 90 913
OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND 90 913
OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND 90 913
OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND 90 913
Porsgrunn kommune 89 000
Rygge kommune 90 913
Rygge kommune 90 913
SERIO Ungdomssenter 30 000
Steinkjer kommune 54 000
Stjørdal kommune 88 696
Storfjord kommune 90 913
Sveio kommune 90 913
Tromsø kommune 64 000
Tromsø kommune 64 000
Trondheim kommune 51 840
Trondheim kommune 51 840
Vefsn kommune 89 514
Vennesla kommune 90 913
Vestvågøy kommune 90 913
Voss kommune 90 913
Vågsøy kommune 90 913
Ål kommune 70 000