På Barne- og familiedepartementet (BFD) sitt budsjett er det satt av 371,597 millioner kroner i 2021 til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge gir både frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

  • omfanget av fattigdom i barnefamilier i kommunen/bydelen
  • geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordeling av midlene
  • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
  • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Saksbehandling av søknader i henhold til 1 b) og 1 c) i regelverket

Når det gjelder søknader etter 1 b) har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best beskriver en konkret utprøving av en metode/arbeidsmodell i samarbeid med minst en annen sektor. Søknader er vurdert som særlig gode når både innholdet i metoden/arbeidsmodellen og samarbeidet i selve utprøvingen kommer tydelig frem av søknaden. Videre har vi lagt vekt på de øvrige kriteriene i regelverkets punkt 1 b). Når det gjelder søknader etter 1 c) har Bufdir prioritert søknader som viser god sammenheng mellom koordineringsarbeidet og selve målet om å øke aktiviteten for målgruppen. Videre har vi prioritert søknader som viser god tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor. Også omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen er vektlagt i saksbehandlingen av søknader etter 1 c). Bufdir har også vektlagt geografisk spredning av midlene på tvers av kommuner og fylker ved fordeling av midler til begge tiltakstypene, jf. prioriteringen i regelverket. 

Informasjon om tildelinger

Innvilgede enkelttiltak

Vi gjør  oppmerksom på at det i oversikten kan være beskrevet aktiviteter som det ikke er gitt støtte til. Dette vil fremgå av Bufdirs tilskuddsbrev.

Innvilgede direktesøknader fra frivillige organisasjoner

Innvilgede søknader gjennom kommunene

Innvilgede søknader i henhold til tiltakstype 1 b)

Innvilgede søknader i henhold til tiltakstype 1 c)

Tildelinger per fylke
Fylke Antall søknader Antall innvilgede søknader Søknadssum Innvilget sum
AGDER  76   42   24,221,077   11,525,392 
INNLANDET  103   58   26,321,950   11,560,000 
MØRE OG ROMSDAL  37   25   11,644,366   6,259,750 
NORDLAND  86   43   21,384,834   6,489,604 
OSLO  148   62   100,208,935   39,636,000 
ROGALAND  70   43   29,006,881   13,787,200 
TROMS OG FINNMARK  50   31   16,253,752   5,368,565 
TRØNDELAG  100   51   33,348,477   11,328,226 
VESTFOLD OG TELEMARK  89   59   26,257,581   13,889,900 
VESTLAND  151   73   50,774,080   18,515,841 
VIKEN  207   121   73,826,400   37,836,510 
Tildelinger per kommune
Kommune Antall søknader Antall søknader innvilget Søknadssum Innvilget sum
Alstahaug kommune 1 1  492,000   230,000 
Alta kommune 4 1  2,885,000   400,000 
Alvdal kommune 1 0  200,000   -   
Alver kommune 4 3  990,000   925,000 
Andøy kommune 2 2  313,930   200,000 
Arendal kommune 12 8  2,965,673   1,921,550 
Asker kommune 9 5  4,038,724   2,341,500 
Askøy kommune 6 3  1,455,000   710,000 
Aukra kommune 0 0  -     -   
Aurland kommune 1 1  253,120   75,000 
Aurskog-Høland kommune 3 3  735,734   380,000 
Austevoll kommune 3 1  1,565,000   85,000 
Austrheim kommune 2 1  352,750   140,000 
Balsfjord kommune 1 1  250,000   150,000 
Bamble kommune 8 6  952,000   569,000 
Bardu kommune 2 1  1,106,780   67,100 
Beiarn kommune 1 1  70,000   40,000 
Bergen kommune 47 22  22,011,858   8,505,241 
Berlevåg kommune 1 1  100,000   65,000 
Bindal kommune 1 0  260,000   -   
Birkenes kommune 0 0  -     -   
Bjørnafjorden kommune 7 2  1,820,000   765,000 
Bodø kommune 10 5  2,855,000   1,125,000 
Bokn kommune 1 1  45,000   45,000 
Bremanger kommune 2 1  2,100,000   158,000 
Brønnøy kommune 4 2  1,560,000   350,000 
Bygland kommune 3 1  1,326,992   70,000 
Bærum kommune 9 6  3,992,923   2,985,000 
Bømlo kommune 4 2  1,272,500   375,000 
Båtsfjord kommune 0 0  -     -   
Dovre kommune 2 2  684,400   180,000 
Drammen kommune 19 11  9,624,240   5,073,000 
Drangedal kommune 2 2  344,000   210,000 
Dyrøy kommune 2 1  632,000   60,000 
Eidskog kommune 1 0  140,000   -   
Eidsvoll kommune 4 3  1,474,400   885,000 
Eigersund kommune 3 3  257,200   257,200 
Elverum kommune 3 3  444,000   444,000 
Enebakk kommune 2 2  285,000   285,000 
Engerdal kommune 2 2  130,000   130,000 
Etne kommune 2 1  365,000   100,000 
Etnedal kommune 3 2  375,000   155,000 
Evenes kommune 4 2  350,000   100,000 
Evje og Hornnes kommune 1 1  85,500   85,500 
Fauske kommune 5 2  1,010,000   251,000 
Fedje kommune 1 1  50,000   50,000 
Fitjar kommune 2 1  405,000   130,000 
Fjaler kommune 1 1  352,250   60,000 
Fjord kommune 1 1  75,000   75,000 
Flakstad kommune 0 0  -     -   
Flekkefjord kommune 3 2  750,000   300,000 
Flesberg kommune 1 1  85,000   85,000 
Flå kommune 3 1  376,400   50,000 
Folldal kommune 2 2  298,000   150,000 
Fredrikstad kommune 7 7  3,780,720   3,780,720 
Frogn kommune 3 2  568,979   370,000 
Froland kommune 2 1  552,000   250,000 
Frøya kommune 1 1  260,000   120,000 
Færder kommune 3 3  465,000   450,000 
Gamvik kommune 0 0  -     -   
Gausdal kommune 2 2  352,000   302,000 
Gildeskål kommune 1 1  300,000   120,000 
Giske kommune 1 1  350,000   320,000 
Gjemnes kommune 0 0  -     -   
Gjerdrum kommune 2 1  937,000   180,000 
Gjerstad kommune 1 1  180,000   100,000 
Gjesdal kommune 1 1  150,000   150,000 
Gjøvik kommune 6 3  2,531,750   1,185,000 
Gloppen kommune 3 3  315,000   195,000 
Gol kommune 2 1  510,000   190,000 
Gran kommune 3 2  1,245,000   600,000 
Grane kommune 3 1  198,000   50,000 
Gratangen kommune 0 0  -     -   
Grimstad kommune 2 2  1,000,000   850,000 
Grong kommune 2 1  285,000   85,000 
Grue kommune 4 1  1,460,000   200,000 
Gulen kommune 1 1  200,000   100,000 
Hadsel kommune 1 1  200,000   200,000 
Halden kommune 7 2  3,363,990   1,488,000 
Hamar kommune 4 3  1,500,000   1,195,000 
Hamarøy kommune 1 1  610,000   130,000 
Hareid kommune 1 1  100,000   100,000 
Harstad kommune 7 5  1,317,067   617,000 
Hattfjelldal kommune 2 1  185,000   80,000 
Haugesund kommune 8 3  4,550,000   1,320,000 
Heim kommune 3 1  330,000   160,000 
Hemnes kommune 2 2  270,000   145,000 
Hemsedal kommune 2 1  510,000   100,000 
Herøy kommune 1 1  406,880   350,000 
Herøy kommune 0 0  -     -   
Hitra kommune 1 1  260,000   143,000 
Hjartdal kommune 1 1  395,000   100,000 
Hjelmeland kommune 1 1  180,000   110,000 
Hole kommune 2 2  279,200   173,000 
Holmestrand kommune 6 1  2,447,668   600,000 
Holtålen kommune 0 0  -     -   
Horten kommune 3 3  666,250   560,000 
Hurdal kommune 2 1  465,000   150,000 
Hustadvika kommune 2 2  440,000   330,000 
Hyllestad kommune 0 0  -     -   
Hægebostad kommune 1 1  264,000   100,000 
Høyanger kommune 1 1  185,000   160,000 
Hå kommune 5 3  1,190,000   600,000 
Ibestad kommune 1 1  350,000   65,000 
Inderøy kommune 1 1  100,000   100,000 
Indre Fosen kommune 2 2  360,000   270,000 
Indre Østfold kommune 13 7  5,544,896   1,860,000 
Iveland kommune 0 0  -     -   
Jevnaker kommune 2 1  535,000   289,000 
Karasjok kommune 0 0  -     -   
Karmøy kommune 6 4  2,307,000   1,375,000 
Kautokeino kommune 1 1  260,000   200,000 
Kinn kommune 3 2  863,000   590,000 
Klepp kommune 2 2  570,000   540,000 
Kongsberg kommune 5 4  645,000   490,000 
Kongsvinger kommune 4 1  2,135,000   910,000 
Kragerø kommune 5 1  2,022,103   435,000 
Kristiansand kommune 17 12  7,326,600   4,820,000 
Kristiansund kommune 2 2  1,489,000   860,000 
Krødsherad kommune 1 1  420,000   100,000 
Kvam herad 4 1  1,001,000   255,000 
Kvinnherad kommune 2 1  585,000   400,000 
Kvitsøy kommune 0 0  -     -   
Kvæfjord kommune 1 1  70,000   70,000 
Kåfjord kommune 1 1  75,000   75,000 
Larvik kommune 5 5  1,912,250   1,846,250 
Lavangen kommune 0 0  -     -   
Lebesby kommune 1 1  180,000   120,000 
Leirfjord kommune 2 2  93,220   93,220 
Levanger kommune 5 2  1,322,813   605,000 
Lier kommune 2 2  410,000   350,000 
Lillehammer kommune 8 4  1,605,000   795,000 
Lillesand kommune 2 1  700,000   350,000 
Lillestrøm kommune 19 8  8,919,291   2,865,017 
Lindesnes kommune 16 4  4,040,400   955,000 
Lunner kommune 3 1  685,000   285,000 
Lurøy kommune 0 0  -     -   
Luster kommune 1 1  650,000   150,000 
Lyngdal kommune 3 1  1,873,400   518,000 
Lyngen kommune 2 1  160,000   40,000 
Lødingen kommune 0 0  -     -   
Lørenskog kommune 8 2  3,582,621   1,210,000 
Malvik kommune 3 1  990,000   272,000 
Marker kommune 3 1  330,000   110,000 
Melhus kommune 3 2  782,813   412,813 
Meløy kommune 5 2  575,484   140,384 
Meråker kommune 5 1  819,000   130,000 
Midt-Telemark kommune 2 2  1,731,890   540,000 
Midtre Gauldal kommune 2 1  550,000   150,000 
Modalen kommune 0 0  -     -   
Modum kommune 4 2  721,400   520,000 
Molde kommune 5 3  1,236,950   942,750 
Moskenes kommune 1 1  30,000   20,000 
Moss kommune 4 2  1,033,000   685,000 
Målselv kommune 1 1  467,000   205,000 
Namsos kommune 3 2  1,510,000   500,000 
Nannestad kommune 3 2  720,000   400,000 
Narvik kommune 7 1  3,553,400   600,000 
Nes kommune 3 2  1,245,000   600,000 
Nesbyen kommune 4 1  737,000   80,000 
Nesna kommune 1 1  250,000   70,000 
Nesodden kommune 0 0  -     -   
Nissedal kommune 1 1  100,000   100,000 
Nittedal kommune 6 2  1,097,940   510,000 
Nome kommune 2 1  1,056,000   260,000 
Nord-Aurdal kommune 4 2  958,000   300,000 
Nord-Fron kommune 2 1  420,000   300,000 
Nord-Odal kommune 0 0  -     -   
Nordkapp kommune 1 1  300,000   150,000 
Nordre Follo kommune 5 4  1,843,400   1,508,400 
Nordre Land kommune 5 1  1,305,000   315,000 
Nordreisa kommune 1 1  140,000   140,000 
Nore og Uvdal kommune 1 1  500,000   75,000 
Notodden kommune 2 2  300,000   240,000 
Nærøysund kommune 2 2  382,813   300,000 
Oppdal kommune 1 1  322,500   150,000 
Orkland kommune 5 2  1,150,000   580,000 
OSLO BYDEL 1 GAMLE OSLO  20 6  16,073,932   4,800,000 
OSLO BYDEL 10 GRORUD  14 5  5,651,551   2,380,000 
OSLO BYDEL 11 STOVNER  11 7  6,301,003   4,100,000 
OSLO BYDEL 12 ALNA  17 8  10,109,601   4,600,000 
OSLO BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND  22 6  11,290,824   4,780,000 
OSLO BYDEL 2 GRUNERLØKKA  5 4  3,686,100   2,741,000 
OSLO BYDEL 3 SAGENE  5 2  5,505,812   2,000,000 
OSLO BYDEL 9 BJERKE  10 4  12,538,625   3,300,000 
Oslo kommune 44 20  29,051,487   10,935,000 
Overhalla kommune 4 1  910,000   107,000 
Porsanger kommune 0 0  -     -   
Porsgrunn kommune 11 6  2,822,438   1,340,000 
Rakkestad kommune 4 2  1,099,000   310,000 
Rana kommune 8 2  1,540,000   590,000 
Randaberg kommune 3 1  1,381,000   300,000 
Rendalen kommune 1 1  200,000   75,000 
Rennebu kommune 3 2  454,000   109,000 
Ringebu kommune 1 1  100,000   100,000 
Ringerike kommune 6 5  1,177,450   970,000 
Ringsaker kommune 2 2  360,000   300,000 
Risør kommune 2 1  755,750   300,000 
Rollag kommune 2 1  240,000   67,000 
Rælingen kommune 3 2  990,000   520,000 
Rødøy kommune 2 2  180,000   70,000 
Røros kommune 1 1  50,000   50,000 
Røst kommune 0 0  -     -   
Røyrvik kommune 2 1  362,000   70,000 
Råde kommune 1 0  900,000   -   
Salangen kommune 3 1  965,000   105,000 
Saltdal kommune 2 2  320,000   150,000 
Samnanger kommune 1 1  62,600   62,600 
Sande kommune 1 1  400,000   170,000 
Sandefjord kommune 6 6  2,151,250   2,091,250 
Sandnes kommune 6 5  3,302,500   2,440,000 
Sarpsborg kommune 9 8  2,617,623   2,467,623 
Sauda kommune 1 1  260,000   125,000 
Sel kommune 3 1  1,035,000   325,000 
Selbu kommune 3 1  520,000   100,000 
Senja kommune 5 4  839,465   539,465 
Sigdal kommune 0 0  -     -   
Siljan kommune 3 1  620,000   90,000 
Skaun kommune 2 1  740,000   220,000 
Skien kommune 19 9  6,321,438   2,850,000 
Skjervøy kommune 0 0  -     -   
Skjåk kommune 0 0  -     -   
Snåsa kommune 2 1  475,000   70,000 
Sogndal kommune 3 2  575,000   360,000 
Sokndal kommune 1 1  122,500   100,000 
Sola kommune 4 2  2,246,400   620,000 
Sortland kommune 2 2  410,000   350,000 
Stad kommune 4 3  496,000   290,000 
Stavanger kommune 16 7  7,593,192   4,160,000 
Steigen kommune 2 1  314,400   75,000 
Steinkjer kommune 4 1  1,390,000   400,000 
Stjørdal kommune 7 4  1,469,000   640,000 
Stor-Elvdal kommune 0 0  -     -   
Stord kommune 5 3  1,155,000   560,000 
Storfjord kommune 0 0  -     -   
Strand kommune 3 2  1,160,000   450,000 
Stryn kommune 8 1  2,158,300   300,000 
Sula kommune 1 1  190,000   190,000 
Suldal kommune 0 0  -     -   
Sunnfjord kommune 5 1  1,752,300   550,000 
Sveio kommune 3 1  975,625   250,000 
Sykkylven kommune 0 0  -     -   
Sømna kommune 0 0  -     -   
Søndre Land kommune 5 2  1,024,000   290,000 
Sør-Aurdal kommune 2 1  380,000   95,000 
Sør-Fron kommune 1 1  100,000   100,000 
Sør-Odal kommune 2 2  250,000   230,000 
Sør-Varanger kommune 3 1  1,100,000   325,000 
Sørfold kommune 1 0  92,000   -   
Sørreisa kommune 1 1  224,000   150,000 
Tana kommune 1 1  301,440   130,000 
Time kommune 3 3  660,000   585,000 
Tinn kommune 2 2  270,000   240,000 
Tjeldssund kommune 2 1  1,050,000   155,000 
Tokke kommune 2 1  251,894   60,000 
Tolga kommune 1 1  120,000   120,000 
Tromsø kommune 8 3  3,481,000   1,540,000 
Trondheim kommune 21 12  8,987,400   4,775,000 
Trysil kommune 2 1  404,000   144,000 
Tvedestrand kommune 1 1  40,000   40,000 
Tydal kommune 1 1  150,000   40,000 
Tynset kommune 2 2  385,000   325,000 
Tysnes kommune 1 1  20,000   20,000 
Tysvær kommune 3 1  2,057,089   350,000 
Tønsberg kommune 5 5  1,198,400   1,198,400 
Ullensaker kommune 4 3  1,618,000   1,258,000 
Ullensvang herad 5 2  2,195,000   350,000 
Ulstein kommune 6 1  1,590,723   375,000 
Ulvik herad 0 0  -     -   
Vadsø kommune 0 0  -     -   
Vaksdal kommune 3 1  612,777   150,000 
Vanylven kommune 3 2  1,170,000   200,000 
Vefsn kommune 2 1  975,000   300,000 
Vegårshei kommune 2 2  363,500   120,000 
Vennesla kommune 5 2  1,497,262   635,342 
Verdal kommune 7 1  7,746,725   460,000 
Vestby kommune 4 3  1,610,500   485,000 
Vestnes kommune 2 1  820,000   340,000 
Vestre Slidre kommune 1 1  200,000   150,000 
Vestre Toten kommune 6 2  1,266,000   450,000 
Vestvågøy kommune 5 1  1,967,800   470,000 
Vevelstad kommune 1 1  114,000   75,000 
Vindafjord kommune 3 2  975,000   260,000 
Vinje kommune 1 1  230,000   110,000 
Volda kommune 2 2  160,000   160,000 
Voss herad 9 2  1,495,000   500,000 
Vågan kommune 5 1  1,915,600   305,000 
Vågå kommune 2 2  150,000   150,000 
Våler kommune (Innlandet)  5 1  1,510,000   150,000 
Øksnes kommune 2 1  380,000   160,000 
Ørland kommune 3 2  469,413   209,413 
Ørsta kommune 1 1  100,000   100,000 
Østre Toten kommune 2 2  768,800   550,000 
Øvre Eiker kommune 8 2  2,811,969   643,250 
Øyer kommune 1 1  200,000   200,000 
Øygarden kommune 6 4  2,425,000   1,135,000 
Åfjord kommune 1 1  200,000   100,000 
Ål kommune 1 1  220,000   162,000 
Ålesund kommune 8 5  3,115,813   1,747,000 
Åmli kommune 3 1  500,000   110,000 
Åmot kommune 4 1  972,000   275,000 
Årdal kommune 1 1  60,000   60,000 
Ås kommune 2 2  545,000   500,000 
Åseral kommune 0 0  -     -   
Åsnes kommune 4 2  1,114,000   370,000 
Frivillig org. 107 70  249,599,852   167,400,000 
Ekstratildeling utstyrssentraler

Ekstratildeling utstyrssentraler

Bufdir har tildelt 20 millioner kroner til å styrke tilbudet om utlån av utstyr. Ekstratildelingen kommer etter en endring i statsbudsjettet som følge av koronapandemien.

Utstyrssentraler skal drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller ha svært lave kostander for målgruppen. Det skal være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, barnevern eller andre).

Følgende aktører er tildelt midler:

  • Stiftelsen Krikens Bymisjon: Innvilget 6 550 000 kroner

Stiftelsen Kirkens Bymisjon har etablert 22 utstyrssentraler - Skattkammeret. Med disse ekstra midlene vil 22 utstyrssentraler kjøpe inn ekstra vinterutstyr og styrke bemanningen slik at sentralene har bedre kapasitet til å betjene utlån om ettermiddager, kvelder og helger.

  • Frilager: Innvilget 650 000 kroner

Frilager er en utlånsportal av friluftsutstyr og har 14 utlånssentraler. Med disse ekstra midlene vil Frilager øke kapasiteten på personell til å behandle ordre og få det levert til lokale hentesteder og det vil bli kjøpt inn ekstra utstyr.

  • BUA: Innvilget 12 800 000 kroner

BUA vil styrke 139 sentraler i 118 kommuner. Med disse ekstra midlene vil sentralene kjøpe inn ekstra vinterutstyr og styrke bemanningen slik at sentralene har bedre kapasitet til å betjene utlån om ettermiddager, kvelder og helger.

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er styrket med 45 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021. Dette vil gi flere sårbare barn og unge mulighet til å delta på ferietilbud i sommer og fritidsaktiviteter over hele landet. 

7 millioner kroner er øremerket Norges Røde Kors sitt arbeid med aktiviteter i sommerferien. 2 millioner kroner er øremerket Redd Barnas prosjekt Fritid for alle. 0,448 millioner kroner er øremerket Blå Kors Kristiansand sitt tiltak Sommerjobb. Resterende bevilgningsøkning er øremerket omsøkte tiltak fra Blå Kors Norge, Den Norske Turistforening, IOGT Norge, Norges Røde Kors, Redd Barna, Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Norges KFUK-KFUM. I tillegg er andre omsøkte tiltak tildelt midler fra resterende bevilgningsøkning. 

Bufdir har tildelt 45 millioner kroner til øremerkede tiltak, tiltak i regi av nevnte organisasjoner og andre omsøkte tiltak: 

Innvilgede tiltak RNB

Restmiddeltildeling

Bufdir har tildelt 4 184 000 kroner til 30 tiltak fra restmidlene på ordningen. Bufdir har fordelt restmidlene til tiltak som fikk støtte i hovedrunden og tiltak som fikk avslag.

Oversikt tildeling av restmidler