Informasjon om tildelinger

På Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt av 219,4 millioner kroner i 2017 til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Av disse ble 26 millioner kroner tilført i revidert nasjonalbudsjett (RNB). 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen og har tildelt tilskudd til 541 tiltak. Dette inkluderer omgjorte vedtak etter klager og RNB-midler. Alle midlene er fordelt til søkere i den ordinære utlysningen og det er ikke foretatt noen tilleggsutlysning i forbindelse med RNB-midlene. 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom gir både frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

  • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
  • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Under overskriften "Tilleggstildeling RNB" nedenfor,  finner du oversikt over hvordan de 26 millioner kronene som ble tilført i RNB ble fordelt og vedtak som er omgjort av Bufdir etter klage. Tilskuddsbrev til mottakere av RNB-midlene sendes ut i disse dager. Alle tilskuddsmottakere må sette seg godt inn i dette. 

Oversikt over de ordinære tildelingene finner du under overskriften "Innvilgede enkelttiltak" nedenfor.

 

Tilleggstildeling RNB

Vær oppmerksom på at det i oversikten kan være beskrevet aktiviteter som det ikke gis støtte til. Dette vil fremgå av Bufdirs vedtak i tilskuddsbrev. Oversikten viser tilleggtildeling etter revidert nasjonalbudsjett og omgjorte vedtak etter klager. Oversikt over tilskuddene i den ordinære tildelingen finnes under overskriften "Innvilgede enkelttiltak" nedenfor.

Oversikt over tilleggstildeling etter RNB og omgjøringer

Innvilgede enkelttiltak i ordinær tildeling

Vær oppmerksom på at det i oversiktene kan være beskrevet aktiviteter som det ikke gis støtte til. Dette vil fremgå av Bufdirs vedtak i tilskuddsbrev. Oversiktene viser tildelingene før tilleggsbevilgningen i RNB. Tilleggstildeling etter RNB og omgjorte vedtak etter klager finnes under "Tilleggstildeling RNB".

Innvilgede søknader sendt gjennom kommunene

Innvilgede direktesøknader fra frivillige organisasjoner

Tildelinger per kommune

Kommune

Antall søknader

Antall søknader innvilget

Søknadssum

Innvilget sum

Alta kommune

4

2

 1 700 000

 700 000

Andøy kommune

2

0

 1 580 000

 -

Arendal kommune

11

6

 1 871 500

 1 143 000

Asker kommune

10

5

 3 360 050

 1 324 000

Askim kommune

3

1

 500 000

 300 000

Askøy kommune

4

2

 2 183 000

 350 000

Audnedal kommune

1

1

 300 000

 175 000

Aukra kommune

1

1

 100 000

 70 000

Aurskog-Høland kommune

1

1

 154 000

 154 000

Austrheim kommune

1

1

 80 000

 80 000

Balsfjord kommune

2

1

 360 000

 300 000

Bamble kommune

3

1

 515 200

 12 000

Bardu kommune

2

2

 88 500

 88 500

Beiarn kommune

0

0

 -

 -

Bergen kommune

31

19

 14 586 030

 5 284 280

Bindal kommune

1

1

 100 000

 100 000

Birkenes kommune

1

1

 220 000

 220 000

Bodø kommune

11

6

 2 678 000

 1 500 000

Brønnøy kommune

3

2

 305 000

 225 000

Bydel Alna

21

12

 10 314 222

 7 012 644

Bydel Bjerke

9

7

 6 672 000

 5 572 000

Bydel Gamle Oslo

21

9

 16 239 810

 6 600 000

Bydel Grorud

18

11

 6 678 000

 3 629 000

Bydel Grünerløkka

17

10

 9 877 878

 3 964 000

Bydel Sagene

13

7

 6 128 750

 2 950 000

Bydel Stovner

9

7

 5 577 950

 3 650 000

Bydel Søndre Nordstrand

13

9

 6 368 550

 4 099 000

Bærum kommune

10

3

 6 799 000

 1 480 000

Bø kommune (Nordland)

1

1

 500 000

 350 000

Bø kommune (Telemark)

2

1

 465 000

 315 000

Bømlo kommune

3

2

 885 000

 300 000

Drammen kommune

18

12

 5 702 500

 3 377 000

Drangedal kommune

6

2

 363 000

 180 000

Dyrøy kommune

2

2

 330 000

 180 000

Dønna kommune

2

2

 205 000

 155 000

Eid kommune

2

1

 998 000

 400 000

Eidsberg kommune

4

3

 1 095 000

 800 000

Eidskog kommune

1

0

 500 000

 -

Eigersund kommune

5

3

 467 000

 307 000

Elverum kommune

0

0

 -

 -

Engerdal kommune

1

1

 205 000

 175 000

Etne kommune

1

1

 95 000

 75 000

Etnedal kommune

1

0

 100 000

 -

Evenes kommune

5

0

 296 429

 -

Evje og Hornnes kommune

1

0

 25 000

 -

Fauske kommune

1

0

 40 000

 -

Fet kommune

2

1

 305 000

 100 000

Fjaler kommune

4

2

 506 000

 240 000

Fjell kommune

3

3

 845 000

 755 000

Flekkefjord kommune

4

3

 949 000

 560 000

Flesberg kommune

0

0

 -

 -

Flora kommune

2

1

 1 267 500

 400 000

Folldal kommune

1

1

 68 000

 68 000

Forsand kommune

2

1

 330 000

 125 000

Fredrikstad kommune

8

6

 1 759 000

 1 095 000

Frogn kommune

2

1

 340 000

 70 000

Froland kommune

1

1

 220 000

 220 000

Giske kommune

4

2

 1 145 660

 574 000

Gjerstad kommune

1

1

 220 000

 220 000

Gjesdal kommune

0

0

 -

 -

Gjøvik kommune

6

4

 1 490 145

 1 100 000

Gloppen kommune

2

2

 176 000

 176 000

Gol kommune

1

1

 164 317

 100 000

Gran kommune

1

1

 1 000 000

 800 000

Grane kommune

1

0

 70 000

 -

Gratangen kommune

4

2

 772 429

 171 429

Grimstad kommune

4

2

 1 520 000

 820 000

Grue kommune

1

1

 450 000

 375 000

Gulen kommune

1

0

 187 500

 -

Hadsel kommune

0

0

 -

 -

Halden kommune

2

1

 430 000

 230 000

Hamar kommune

8

5

 2 325 000

 1 025 000

Hamarøy kommune

1

1

 185 000

 185 000

Haram kommune

1

1

 306 000

 306 000

Harstad kommune

5

2

 513 860

 323 529

Hattfjelldal kommune

0

0

 -

 -

Haugesund kommune

12

9

 5 908 500

 2 990 000

Hemsedal kommune

0

0

 -

 -

Hjelmeland kommune

1

1

 150 000

 125 000

Hobøl kommune

2

0

 271 000

 -

Hole kommune

3

2

 205 500

 80 000

Holmestrand kommune

1

0

 1 020 000

 -

Hornindal kommune

1

1

 160 000

 160 000

Horten kommune

3

1

 600 000

 75 000

Hurum kommune

2

2

 200 000

 200 000

Inderøy kommune

1

1

 900 000

 400 000

Iveland kommune

2

1

 380 000

 220 000

Karmøy kommune

5

3

 1 352 000

 1 040 000

Klepp kommune

1

0

 100 000

 -

Klæbu kommune

3

1

 330 000

 50 000

Kongsberg kommune

1

0

 25 000

 -

Kongsvinger kommune

4

3

 1 790 500

 1 080 000

Kragerø kommune

7

3

 2 095 000

 900 000

Kristiansand kommune

15

10

 5 245 000

 2 058 000

Krødsherad kommune

1

1

 400 000

 150 000

Kvam herad

3

2

 810 000

 550 000

Kvinnherad kommune

2

1

 138 000

 38 000

Larvik kommune

6

3

 2 194 000

 900 000

Lavangen kommune

2

1

 66 429

 21 429

Lenvik kommune

8

4

 1 175 000

 345 000

Levanger kommune

3

2

 2 510 000

 950 000

Lier kommune

3

2

 892 000

 880 000

Lillehammer kommune

8

6

 762 000

 596 000

Lillesand kommune

2

2

 1 270 000

 620 000

Lindesnes kommune

0

0

 -

 -

Lindås kommune

5

2

 366 999

 175 000

Lom kommune

0

0

 -

 -

Lunner kommune

1

1

 500 000

 500 000

Luster kommune

1

0

 420 000

 -

Lyngdal kommune

1

0

 240 000

 -

Lyngen kommune

3

1

 840 000

 50 000

Lørenskog kommune

5

3

 2 425 000

 1 100 000

Malvik kommune

1

1

 600 250

 400 000

Mandal kommune

7

3

 3 138 720

 930 000

Marker kommune

1

1

 48 000

 48 000

Marnardal kommune

3

1

 665 200

 150 000

Meland kommune

4

3

 450 000

 350 000

Meldal kommune

1

1

 240 000

 150 000

Meløy kommune

6

3

 544 635

 339 835

Meråker kommune

3

1

 1 550 000

 300 000

Midsund kommune

3

1

 254 000

 150 000

Modum kommune

2

1

 350 000

 150 000

Moss kommune

7

5

 1 516 000

 756 000

Målselv kommune

4

3

 625 000

 230 000

Måsøy kommune

2

1

 143 000

 50 000

Namsos kommune

1

0

 191 000

 -

Narvik kommune

4

3

 556 429

 371 429

Naustdal kommune

1

1

 14 250

 14 250

Nedre Eiker kommune

8

5

 1 904 100

 1 245 000

Nes kommune (Akershus)

0

0

 -

 -

Nes kommune (Buskerud)

0

0

 -

 -

Nesodden kommune

6

4

 1 718 600

 1 040 000

Nesset kommune

1

1

 484 000

 200 000

Nissedal kommune

2

1

 720 000

 120 000

Nome kommune

1

1

 300 000

 300 000

Nord-Aurdal kommune

3

2

 360 000

 210 000

Nordreisa kommune

1

0

 15 000

 -

Nore og Uvdal kommune

0

0

 -

 -

Notodden kommune

3

3

 285 000

 275 000

Nærøy kommune

0

0

 -

 -

Nøtterøy kommune

1

1

 600 000

 600 000

Oppdal kommune

0

0

 -

 -

Oppegård kommune

3

2

 1 400 000

 600 000

Os kommune (Hedmark)

1

1

 790 000

 500 000

Os kommune (Hordaland)

0

0

 -

 -

Oslo kommune sentralt

42

27

 29 028 386

 13 680 000

Porsanger kommune

0

0

 -

 -

Porsgrunn kommune

14

10

 1 914 253

 971 000

Radøy kommune

2

2

 321 500

 275 000

Rakkestad kommune

2

0

 210 000

 -

Rana kommune

2

2

 1 200 000

 700 000

Randaberg kommune

5

3

 810 000

 625 000

Re kommune

1

1

 294 000

 125 000

Rendalen kommune

1

1

 400 000

 250 000

Rennesøy kommune

3

3

 68 500

 58 500

Ringerike kommune

3

2

 567 500

 517 000

Rissa kommune

2

2

 185 500

 150 000

Risør kommune

1

1

 220 000

 220 000

Rygge kommune

1

1

 100 000

 100 000

Rælingen kommune

2

1

 600 000

 400 000

Rødøy kommune

0

0

 -

 -

Råde kommune

1

1

 200 000

 200 000

Salangen kommune

3

2

 918 429

 321 429

Saltdal kommune

3

2

 350 000

 225 000

Sande kommune (Vestfold)

1

1

 273 000

 273 000

Sandefjord kommune

5

3

 1 006 000

 446 000

Sandnes kommune

6

1

 1 541 500

 650 000

Sarpsborg kommune

13

6

 3 594 750

 930 000

Sauherad kommune

1

1

 600 000

 550 000

Seljord kommune

0

0

 -

 -

Siljan kommune

2

1

 950 000

 400 000

Skaun kommune

1

1

 610 000

 250 000

Skedsmo kommune

3

1

 791 242

 200 000

Ski kommune

4

2

 822 860

 375 000

Skien kommune

20

13

 4 204 200

 2 010 000

Skjervøy kommune

0

0

 -

 -

Sola kommune

2

0

 300 000

 -

Sortland kommune

1

1

 980 000

 750 000

Spydeberg kommune

0

0

 -

 -

Stavanger kommune

19

8

 5 706 700

 2 240 000

Steigen kommune

1

1

 143 000

 128 000

Steinkjer kommune

2

1

 1 318 000

 600 000

Stjørdal kommune

5

3

 1 429 000

 650 000

Stord kommune

2

1

 1 400 000

 300 000

Stordal kommune

0

0

 -

 -

Strand kommune

1

0

 65 000

 -

Stryn kommune

4

1

 353 000

 150 000

Sund kommune

3

2

 350 000

 230 000

Svelvik kommune

0

0

 -

 -

Sør-Odal kommune

1

1

 400 000

 400 000

Sørum kommune

2

2

 1 050 000

 139 000

Tana kommune

2

1

 325 750

 150 000

Tjeldsund kommune

2

1

 66 429

 21 429

Tjøme kommune

0

0

 -

 -

Torsken kommune

1

1

 30 000

 30 000

Tromsø kommune

7

6

 3 460 000

 2 400 000

Trondheim kommune

21

11

 5 088 219

 2 810 000

Trysil kommune

3

2

 242 548

 175 548

Trøgstad kommune

1

1

 120 000

 70 000

Tvedestrand kommune

2

2

 520 000

 320 000

Tynset kommune

3

1

 522 000

 86 000

Tysnes kommune

0

0

 -

 -

Tysvær kommune

3

1

 708 000

 75 000

Tønsberg kommune

6

2

 2 325 000

 1 000 000

Ullensaker kommune

2

1

 450 000

 150 000

Ulvik herad

1

1

 48 000

 48 000

Vadsø kommune

3

0

 2 315 000

 -

Vanylven kommune

1

0

 323 500

 -

Vefsn kommune

3

2

 994 000

 250 000

Vegårshei kommune

1

1

 220 000

 220 000

Vennesla kommune

8

4

 1 656 000

 810 000

Verdal kommune

14

4

 4 304 900

 1 329 600

Vestvågøy kommune

2

1

 958 750

 650 000

Vinje kommune

1

0

 300 000

 -

Volda kommune

2

1

 200 000

 100 000

Vågan kommune

5

1

 1 805 000

 500 000

Vågå kommune

0

0

 -

 -

Våler kommune (Hedmark)

0

0

 -

 -

Våler kommune (Østfold)

0

0

 -

 -

Øksnes kommune

1

1

 480 000

 400 000

Ørskog kommune

4

2

 144 000

 109 000

Ørsta kommune

1

0

 50 000

 -

Østre Toten kommune

2

1

 445 000

 30 000

Øvre Eiker kommune

4

2

 345 000

 235 000

Øygarden kommune

1

0

 900 000

 -

Ål kommune

1

1

 224 000

 150 000

Ålesund kommune

2

1

 1 080 000

 100 000

Åmli kommune

4

2

 765 000

 420 000

Åmot kommune

6

3

 934 350

 404 000

Ås kommune

0

0

 -

 -

Åseral kommune

1

0

 80 000

 -

Åsnes kommune

1

0

 290 000

 -

Tildelinger per fylke

Fylke

Antall søknader

Antall innvilgede søknader

Søknadssum

Innvilget sum

Akershus

 52

 27

 20 215 752

 7 132 000

Aust-Agder

 31

 20

 7 451 500

 4 643 000

Buskerud

 47

 31

 10 979 917

 7 084 000

Finnmark

 11

 4

 4 483 750

 900 000

Hedmark

 32

 20

 8 917 398

 4 538 548

Hordaland

 66

 42

 23 458 529

 8 810 280

Møre og Romsdal

 20

 10

 4 087 160

 1 609 000

Nordland

 58

 31

 14 037 672

 6 850 693

Nord-Trøndelag

 29

 12

 12 202 900

 4 229 600

Oppland

 22

 15

 4 657 145

 3 236 000

Oslo

 163

 99

 96 885 546

 51 156 644

Rogaland

 65

 33

 17 507 200

 8 235 500

Sogn og fjordane

 18

 9

 4 082 250

 1 540 250

Sør-Trøndelag

 29

 17

 7 053 969

 3 810 000

Telemark

 62

 37

 12 711 653

 6 033 000

Troms

 44

 27

 9 194 647

 4 461 316

Vest-Agder

 40

 22

 12 273 920

 4 683 000

Vestfold

 24

 12

 8 312 000

 3 419 000

Østfold

 45

 26

 9 843 750

 4 529 000