Direktesøknader fra frivillige organisasjoner 2015
SøkerTiltakBeløp
Norges Røde Kors Ferie for alle 11 000 000
Blå Kors Barnas Stasjon 8 000 000
IOGT i Norge Enestående familier 3 500 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold FRI 1 000 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen FRI 1 000 000
Blå Kors Norge Fritid og ferietilbud for familier gjennom Barnas Stasjon 1 000 000
For Fangers Pårørende (FFP) Barnefattigdom som konsekvens av foreldres fengsling 1 000 000
KJØR FOR LIVET KJØR FOR LIVET 600 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Ventilene 550 000
Agenda X / Antirasistisk Senter Sommerleir 2015 500 000
Frelsesarmeen Ferietilbud for Familier 2015 400 000
KIA Krafttak for gode barndomsminner 450 000
Organisasjonen Voksne for Barn Lokale møteplasser for barn og unge fra belastede familier 500 000
Multikulturelt Initiativ-og Ressursnettverk Aktiviteter for familier i fattigdom 350 000
Blå Kors Norge Blå Kors Ferie og Fritid 350 000
Aktiv Seglas VIND I SEGLA- Ungdom med kurs mot vaksenlivet 300 000
Norges Røde Kors v/ Troms Røde Kors CampNord-Norge 2015/2016 300 000
Stiftelsen Utafor Innafor Sport- og fritidssentralen 300 000
Frelsesarmeen Familieverksted 300 000
Mennesker i Fokus  Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 300 000
Acta - barn og unge i Normisjon Actas leirstøtte 300 000
Voksne for Barn Ungt nettverk - sommerleir 300 000
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) Barnas Ferieklubb 200 000
A-larm bruker og pårørende organisasjon Leirer turer og aktiviteter for utsatt ungdom 200 000
Norges Røde Kors v/ Akershus Røde Kors Barnas Røde Kors (BARK) 200 000
Hjertelyst Hjertelyst- aktivitetsplan 170 000
Jeunesses Musicales Norway (JM Norway) LOUD! Jentenes bandleir 150 000
Waqas Zaman Sangram prosjektet 150 000

Fylkesoversikt over enkelttiltak

Tiltak som har fått innvilget midler etter fylke

Vi gjør oppmerksom på at noen av tiltakene er delvis innvilget, og at beskrivelsen av tiltaket derfor i noen tilfeller kan være misvisende. Dette vil fremkomme av vedtakene i tilsagnsbrevene som sendes til kontaktpersonene i kommunene/bydelene. Kontaktpersonene skal videreformidle tilsagnsbrevene til den enkelte søker.

Oversikt over tildelinger revidert nasjonalbudsjett

Oversikt over tildelinger etter klager