Tildelinger 2017

Søker

Tilskuddsbeløp

Agdenes kommune

150 000

Audnedal kommune

500 000

Brønnøy kommune

1 000 000

Fitjar kommune

500 000

Fusa kommune

360 000

Halden kommune

1 000 000

Hemsedal kommune

500 000

Horten kommune

500 000

Hå kommune

1 000 000

Ibestad kommune

1 000 000

Iveland kommune

500 000

Klepp kommune

500 000

Kongsberg kommune

500 000

Kristiansand kommune

1 000 000

Kvinnherad kommune

1 000 000

Lillehammer kommune

1 000 000

Luster kommune

1 000 000

Marker kommune

1 000 000

Melhus kommune

1 000 000

Molde kommune

1 000 000

Nittedal kommune

500 000

Odda kommune

400 000

Oslo kommune helseetaten

500 000

Re kommune

1 000 000

Sola kommune

500 000

Suldal kommune

1 000 000

Sveio kommune

500 000

Svelvik kommune

500 000

Sørreisa kommune

1 000 000

Tinn kommune

640 000

Trøgstad kommune

500 000

Voss kommune kommunalavdeling helse og omsorg

500 000

Ørskog kommune

1 000 000

Ål kommune helse og sosialsektor

500 000

Tildelinger 2015

 

Søker

Tilskuddsbeløp

Andebu kommune

400.000

Askim kommune

500.000

Fusa kommune

500.000

Horten kommune

500.000

Klepp kommune

350.000

Lindås kommune

360.000

Nittedal kommune

500.000

Oslo Kommune Helseetaten

500.000

Sarpsborg kommune

500.000

Sola kommune

500.000

Sør-Varanger kommune

500.000

Trøgstad kommune

500.000

Volda kommune

500.000

Voss kommune

500.000

Klæbu kommune

500.000

Iveland kommune

500.000

Ski kommune

200.000

Nome kommune

500.000

Nedre Eiker kommune

500.000

Audnedal kommune

500.000

Nissedal kommune

100.000

Svelvik kommune

500.000

Agdenes kommune

150.000

Steigen kommune

500.000