Tildelinger 2015

Søker/tiltak Tilskuddsbeløp
Basecamp ungdomsdiakonitiltak  150 000
Furuset Idrettsforening - Alnaskolen 500 000
MOT - Lokalsamfunn med MOT 2 000 000
Norges Røde Kors - Gatemegling 1 000 000
Skeiv ungdom - Distrikta på skeiva 560 000
Samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold - Ungdom og mestring 410 000
Vinger mekk og moro 380 000