Det er ingen særskilt rapportering på denne ordningen da rapporteringen utgjør en del av selve søknaden.  Rapporteringsfrist er dermed det samme som søknadsfristen: 15. september.

Rapporteringen skal legges ved søknaden og består av organisasjonenes årsmeldinger og årsregnskap. Årsregnskapet skal leveres med revisjonsberetning fra registrert eller statsautorisert revisor. Regnskapet må være spesifisert slik at det går frem at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene. 

Maler for rapportering på likepersonsaktiviteter

Vi har utarbeidet maler for rapportering på likepersonsaktiviteter.