Rapportering

  

Hvem må rapportere?

Alle som mottar tilskudd skal rapportere.

Kontakt

Karianne Rygh Hjortdah

Tlf.: 466 17 848 

E-post: Karianne.RyghHjortdahl@bufdir.no  

Rapporteringsfrister

 

Rapportering 2018

I 2018 er det ikke krav til underveisrapport, kun sluttrapport 1 mnd etter avsluttet prosjekt. 

Rapportering 2017

I 2017 er det ikke krav til underveisrapport, kun sluttrapport 1 mnd etter avsluttet prosjekt. 

Rapporteringsfrister 2016

Gjelder prosjekter som fikk tilskuddsmidler i 2016.

Rapporteringsfrister 2015

Gjelder prosjekter som fikk tilskuddsmidler i 2015.