Rapportering

Rapporteringsfristen for prosjekttilskudd er normalt 15. februar året etter at tilskuddet er mottatt.

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal rapportere. Rapporten må signeres av daglig leder eller styreleder. Eventuelt kan rapporten signeres av en annen som styret har gitt fullmakt til.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, om målene som dere oppga i søknaden er oppnådd eller ikke, og beskrive eventuelle avvik og gode og dårlige erfaringer som dere har gjort.  

Regnskapet skal være revidert (attestert av to personer). Dersom tilskuddet er på kr. 200 000 eller mer, skal det attesteres av statsautorisert revisor. Informasjon til revisor om krav til revisjonen finnes her.

Rapportering skjer i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Regelverket som gjaldt for 2020 finner dere her.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Kontakt oss