Rapportering

  • Rapporteringsfrist for 2020 er 1. mars 2021.
  • Rapporten skal leveres via Bufdir sin søknadsportal. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut. 
  • Rapportskjema i søknadsportalen
Hvem må rapportere?

Alle organisasjoner som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal sende inn rapport hvor dere beskriver hvilke resultater og erfaringer dere har oppnådd gjennom organisasjonens arbeid. Det kan stilles flere krav til rapportering i tilskuddsbrevet.

Dere skal legge ved organisasjonens årsrapport og årsregnskap. Årsregnskapet må være attestert at registrert eller statsautorisert revisor.

Historiske regelverk for ordningen

Husk at dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget.

Regelverk for de enkelte tilskuddsårene:

 

 

 

 
Kontakt oss