Rapportering

Rapporteringsfrist: Frist for rapporteringen er ett år etter vedtaksdato. Rapporteringsfristen vil også fremgå av tilskuddsbrevet. 

Hvem må rapportere?

Alle som mottar tilskudd skal rapportere.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Krav til rapporteringen vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte tilskudd til?

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det vil generelt sett ikke være mulig å utvide prosjektperioden eller overføre midler til senere bruk.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Kontakt oss