Brukere representerer viktig kunnskap når kommuner skal utvikle tilbud og tjenester. Barns stemme skal bli hørt og utsatte familier skal ha innflytelse på tjenester de mottar – både på individnivå og på systemnivå. Det er et krav under tilskuddsordningen at brukermedvirkning inngår i de kommunale modellene.

Brukerperspektivet kan ivaretas på ulike måter, blant annet gjennom:

  • å spørre brukere i målgruppen om råd når dere utvikler tilbud
  • å be brukerne i målgruppen om systematisk å evaluere tjenester og tilbud
  • å invitere brukere, erfaringskonsulenter eller brukerorganisasjoner inn i prosjektorganisasjonen, eller benytte disse ved kompetanseheving av ansatte og ledere
  • å bruke kommunens ungdomsråd og lokale brukerorganisasjoner som høringsinstans