Nedenfor finner du kontaktinformasjon på saksbehandlere og fagansvarlige for de forskjellige tilskuddsordningene Bufdir forvalter.

Barn og ungdom 

Barnevern 

 • Organisasjoner på barnevernområdetEllen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922
 • Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernetEllen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922
 • Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning: Morten Eikenes, tlf. 466 19 491

Familie og samliv 

 • Familie- og likestillingspolitiske tiltak (driftstilskudd og prosjekttilskudd): Astri Klev, tlf. 466 15 148
 • Samlivstiltak (lokale samlivskurs og utviklingstiltak på samlivsområdet): Astri Klev, tlf. 466 15 148

Inkludering av barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

Likestilling og inkludering 

 • Fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser: Vesa Zeka, tlf. 466 15 785
 • Funksjonshemmedes organisasjoner: Vesa Zeka, tlf. 466 15 785.
 • LHBTQ - bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, trans- og queerpersoner og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (LHBTQ): Carl F. Gjerdrum, tlf. 466 15 146
 • Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne: Vesa Zeka, tlf. 466 15 785.
 • Universell utforming - tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon: Joakim Berntson Aase , tlf. 466 19 016

Vold

 • Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep (ny ordning f.o.m. 2017): Astri Klev, tlf. 466 15 148
 • Incestsentrene, voldtektssentrene og incesttelefonenKnut Aase, tlf. 466 15 149
 • Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: Knut Aase, tlf. 466 15 149