Nedenfor finner du kontaktinformasjon på saksbehandlere og fagansvarlige for de forskjellige tilskuddsordningene Bufdir forvalter.

Barn og ungdom 

Barnevern 

Familie og samliv 

 • Familie- og likestillingspolitiske organisasjoner(driftstilskudd og prosjekttilskudd): Ida Kahlbom, tlf. 466 15 893.
 • Samlivstiltak (lokale samlivskurs, utviklingstiltak og driftstilskudd på samlivsområdet): 
 • Ida Kahlbom, tlf. 466 15 893.
 • Samlivskurs for førstegangsforeldreIda Kahlbom, tlf. 466 15 893. For faglige spørsmål, ta kontakt med Marianne Bie, tlf. 466 15 138.

Inkludering av barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

Likestilling og inkludering 

 • Fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser: Ida Sophie Kaasa, tlf. 466 15 825 eller Karoline Paulen, tlf.  466 18 784.
 • Funksjonshemmedes organisasjoner: Karoline Paulen, tlf.  466 18 784 eller Ida Sophie Kaasa, tlf. 466 15 825.
 • Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne: Karoline Paulen, tlf.  466 18 784 eller Ida Sophie Kaasa, tlf. 466 15 825.
 • Universell utforming - tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon: Joakim Berntson Aase , tlf. 466 19 016
 • LHBTQ - bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, trans- og queerpersoner og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (LHBTQ): Carl F. Gjerdrum, tlf. 466 15 146

Vold

 • Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep: Jeanette Lorentzen, tlf. 466 15 767.
 • Incestsentrene, voldtektssentrene og incesttelefonenKnut Aase, tlf. 466 15 149
 • Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: Knut Aase, tlf. 466 15 149