Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått delegert ansvaret for å utarbeide forskrift til tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner fra Barne- og familiedepartementet. Direktoratet gjennomførte en høring som et ledd i denne prosessen. Involverte parter og andre ble invitert til å gi høringssvar innen utgangen av 23. april 2019. 

Det kom inn 46 høringssvar fra til sammen 57 høringsinstanser. Disse er publisert under "høringssvar" nedenfor. 

Informasjon og dokumenter

Høringsbrev

Vår ref.: 2019/51713

Høring av forslag til forskrift – tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Etter bestilling fra Barne- og familiedepartementet (BFD) sender Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forslag til ny forskrift som skal regulere tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner på høring. Dagens rundskriv med regelverk finner dere på våre nettsider.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen 23. april 2019.

Under overskriften «Send høringssvar» er det informasjon om hvordan høringssvar kan sendes inn.

Det er ikke nødvendig å registrere seg. Alle kan gi høringsuttalelser. Dere oppgir hvem som gir høringssvar i det digitale skjemaet eller i e-posten.

Bufdir vil etter høringsfristen har utløpt gjennomgå og vurdere de innkomne høringssvarene. Basert på denne gjennomgangen vil direktoratet bearbeide utkastet ytterligere, med det mål å gi et endelig forslag til tilskuddsforskrift til BFD i juni 2019.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater, organisasjoner, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

 

Med hilsen

 

Ingvild Aleksandersen (e.f.)

divisjonsdirektør

Terje B. Grytten

avdelingsdirektør

            

Utkast til ny forskrift
Høringsnotat
Høringsinstanser

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Alopeciaforeningen Norge

Aniridi Norge

Autismeforeningen i Norge

Barnekreftforeningen

Bipolarforeningen Norge

Blodkreftforeningen

Blærekreftforeningen

Brystkreftforeningen

BURG Norge

CarciNor

Cerebral Parese-foreningen

Cri du chat-foreningen

DEBRA Norge

Den Norske PKU-forening

Diabetesforbundet

Dysleksi Norge

Endometrioseforeningen i Norge

FH Norge

Forbundet Tenner og Helse

Forening for autoimmune leversykdommer

Foreningen DiGeorge Syndrom

Foreningen for Bardet-Biedl syndrom

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for Cornelia de Langes syndrom

Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen for Fragilt X-syndrom

Foreningen for Galaktosemi

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz eller lignende tilstander

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom

Foreningen for Søvnsykdommer

Foreningen Rastløse Bein

Føflekkreftforeningen

Gynkreftforeningen

HHT- Osler foreningen, Norge

Hjernesvulstforeningen

Hodepine Norge

Hvite Ørn Norge

Hypopara Norge

Hørselshemmedes barns organisasjon (HHBO)

Hørselshemmedes Landsforbund

Iktyoseforeningen i Norge

Klinefelterforeningen i Norge

Knappen foreningen

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Leppe/ganespalteforeningen i Norge

Leverforeningen

Lungekreftforeningen

Lymfekreftforeningen

Mat & adferd

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MOMENTUM - foreningen for arm- og protesebrukere

Morbus Addison Forening

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Munn- og halskreftforeningen

Nakke og kjeveskaddes landsforening

Nakkeforbundet

Noonanforeningen

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds ungdom

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Myalgisk Encefalopati Forening

Norges Parkinsonforbund

Norsk Craniofacial Forening

Norsk Cøliakiforening

Norsk Cøliakiforenings ungdom

Norsk Dysmeliforening

Norsk Dystoniforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forbund for Svaksynte

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Albinisme

Norsk Forening for Analatresi

Norsk forening for Angelmans Syndrom

Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

Norsk Forening for Cystisk Fibrose

Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom

Norsk Forening for Nevrofibromatose

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

Norsk forening for personer med urologiske sykdommer (NOFUS)

Norsk forening for Rett Syndrom

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO)

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk Forening for Williams' Syndrom

Norsk Forening for Øsofagusatresi

Norsk Glaukomforening

Norsk Hemokromatoseforbund

Norsk Immunsviktforening

Norsk Interesseforening for Kortvokste

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

Norsk Lyme Borreliose-Forening

Norsk Lymfødemforening

Norsk Mo-Forening

Norsk Nettverk for Down Syndrom

Norsk OCD Forening, Ananke

Norsk Osteoporoseforbund

Norsk Porfyriforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sarkoidose Forening

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening

Norsk Tourette Forening

Personskadeforbundet LTN

Prostatakreftforeningen

Psoriasis- og eksemforbundet

Psoriasis- og eksemforbundet Ung

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

Ridderrennet

Ryggforeningen i Norge

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser

Sarkomer

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spondyloartrittforbundet Norge

Stoffskifteforbundet

Turner Syndromforeningen Norge

Ung Kreft

Voksne med medfødt hjertefeil

WSO - Landsforeningen We Shall Overcome

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO

Foreningen Norges døvblinde

Stiftelsen Klar Tale

Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner

Stiftelsen SOR

Unge Funksjonshemmede

Ekspertutvalget i tilskuddsordningen

Helsedirektoratet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt- Norge RHF

Helse Nord RHF

Send høringssvar

Bufdir har tilrettelagt et digitalt skjema hvor høringsinstansene kan skrive eller lime inn svar. Vi setter pris på om dette skjemaet brukes. Direktoratet gjør oppmerksom på at du dessverre ikke kan mellomlagre skjemaet så du bør skrive svarene på forhånd dersom du skal gi høringssvar på mange deler av forslaget til forskrift. Lenke til digitalt skjema.

Dersom du benytter e-post, postmottak@bufdir.no, til å gi høringssvar er det viktig at du selv strukturer svaret slik at det er forståelig hvilket kapittel eller paragraf du viser til. Det er selvsagt også viktig at PDF-filen du sender er mulig å åpne og lese. Oppgi «Høring – funksjonshemmedes organisasjoner sak 2019/51713».

Høringssvar

Det har innkommet totalt 46 høringssvar fra til sammen 57 høringsinstanser. Nedenfor er lenker til de enkelte høringsuttalelsen samt en samlet fil med alle høringsuttalelsene sortert alfabetisk. 

Alle høringuttalelser - samlefil. 

 

Høringssvar ADHD Norge.pdf

Høringssvar Afasiforbundet i Norge.pdf

Høringssvar Cerebral-Parese foreningen .pdf

Høringssvar Dysleksi Norge.pdf

Høringssvar Ekspertutvalget.pdf

Høringssvar FFO Vestfold og Telemark.pdf

Høringssvar FFO.pdf

Høringssvar Foreningen for hjertesyke barn.pdf

Høringssvar Foreningen for muskelsyke.pdf

Høringssvar Foreningen Norges Døvblinde .pdf

Høringssvar Frivillighet Norge.pdf

Høringssvar Helse Midt-Norge.pdf

Høringssvar Helsedirektoratet.pdf

Høringssvar Hjernesvulstforeningen.pdf

Høringssvar Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.pdf

Høringssvar Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.pdf

Høringssvar MS-forbundet i Norge.pdf

Høringssvar Munn- og halskreftforeningen.pdf

Høringssvar Nasjonal kompetansetjeneste.pdf

Høringssvar Norges Astma- og Allergiforbund.pdf 


Høringssvar Norges Blindeforbund.pdf

Høringssvar Norges døveforbund.pdf

Høringssvar Norges handikapforbund.pdf

Høringssvar Norges ME-forening.pdf

Høringssvar Norges Parkinsonforbund.pdf

Høringssvar NORILCO mfl.pdf

Høringssvar Norsk Craniofacial Forening.pdf

Høringssvar Norsk Dysmeliforening mfl.pdf

Høringssvar Norsk Epilepsiforbund.pdf

Høringssvar Norsk forbund for utviklingshemmede.pdf

Høringssvar Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta.pdf

Høringssvar Norsk forening for slagrammede.pdf

Høringssvar Norsk Glaukomforening.pdf

Høringssvar Norsk Hemokromatoseforbund.pdf

Høringssvar Norsk MO-forening.pdf

Høringssvar Norsk Osteoporoseforbund.pdf

Høringssvar Norsk revmatikerforbund.pdf

Høringssvar Norsk sarkoidoseforening.pdf

Høringssvar Norsk Tourette Forening.pdf

Høringssvar Psoriasis- og eksemforbundet mfl.pdf

Høringssvar Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen.pdf

Høringssvar Rådgivning Om Spiseforstyrrelser.pdf

Høringssvar Spondyloartrittforbundet Norge.pdf

Høringssvar Stiftelsen SOR.pdf

Høringssvar Unge funksjonshemmede.pdf

Høringssvar Voksne med medfødt hjertefeil.pdf