En oversikt fra FINN.no viser at antallet jobbannonser hvor «universell utforming» er med som en del av annonseteksten, er tredoblet fra 2014 til 2017. Mens det i 2014 var totalt 65 annonser som refererte til universell utforming i teksten, var tallet økt til 180 i 2017.

IT-bransjen peker seg ut som den bransjen som står for de aller fleste annonsene som referer til universell utforming. Annonser innen segmentet «offentlig forvalting» er det andre segmentet hvor universell utforming opptrer oftest i tekstene.  I 2014 var det ni slike annonser, mens det i 2017 hadde økt til 25.

Forskrift om universell utforming av IKT kan ha noe å si for utviklingen i jobbsøkermarkedet. Opptellingen er rent søk. Det er ikke gjort innholdsvurdering av annonsene som var lagt ut på FINN.no